REJESTRACJA
(+48) 58 524 15 00
POMOC DORAŹNA
(+48) 58 524 15 89
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H LECZENIE OTYŁOŚCI PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY PAKIETY ZDROWOTNE POMOC DORAŹNA

Poradnia Leczenia Otyłości

Chirurgiczne i niechirurgiczne metody leczenia otyłości.

Tyle już razy próbowałeś schudnąć, lecz bezskutecznie. Chcesz wyglądać jak większość ludzi, których znasz: ani za szczupło, ani za grubo. Chcesz ubierać się w to, co lubisz i w czym czujesz się dobrze. Źle się czujesz z tym, że inni patrzą się na ciebie i oceniają cię z powodu twojej wagi. Czujesz się samotny i wyobcowany. Większość otyłych ludzi żyje krócej z powodu schorzeń towarzyszących otyłości, m.in. chorób serca, niewydolności krążenia, cukrzycy, nadciśnienia czy chorób stawów. Jeżeli liczne diety i terapie okazały się bezużyteczne, przełamanie tego zaklętego kręgu może wydawać ci się niemożliwe. Teraz jednak pojawiły się małoinwazyjne metody chirurgiczne pozwalające na kontrolowaną, nieszkodliwą dla zdrowia utratę wagi.

Przed konsultacją prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, wydrukowanie i dostarczenie na pierwszą wizytę

Kwestionariusz kwalifikacji do zabiegu operacyjnego (format .doc)

Kwestionariusz kwalifikacji do zabiegu operacyjnego  (format .pdf)

1. Poradnia leczenia otyłości Swissmed

Oferta Poradni skierowana jest do osób, które chcą walczyć z nadwagą za pomocą racjonalnych, medycznych metod. Ponieważ bezpieczne odchudzanie wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny w Poradni Leczenia Otyłości w Swissmed stworzono interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą:

 • dietetyk
 • gastroenterolog
 • endokrynolog
 • chirurg
 • psycholog

Każdy pacjent, który decyduje się na udział w programie odchudzania najpierw trafia do lekarza internisty. W pierwszej fazie programu dokonuje się pomiarów masy ciała i ocenia stan zdrowia pacjenta. Wykonywane są badania diagnostyczne – EKG, pomiar ciśnienia krwi, badanie poziomu cukru, lipidogram czyli badanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów, oznaczenie hormonów tarczycy.

Podczas wizyty pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące diety i zmiany stylu życia. Kolejne wizyty odbywają się co 3-4 tygodnie i podczas nich lekarz może zweryfikować czy pacjent stosuje się do zaleceń internisty-dietetyka. Jednocześnie odchudzający się jest konsultowany przez endokrynologa i psychologa. W sytuacjach znacznej otyłości, której dodatkowo towarzyszą choroby przewlekłe np. nadciśnienie tętnicze, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, pacjent może zostać zakwalifikowany do leczenia operacyjnego.

Wskazania do operacyjnego leczenia otyłości patologicznej:

 • BMI powyżej 40 kg/m2
 • BMI powyżej 35 kg/m2 przy współistnieniu chorób wtórnych do otyłości, tzn. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zespołu bezdechu nocnego, zmian zwyrodnieniowych stawów lub wskazań społecznych.

Przeciwwskazania do leczenia operacyjnego:

 • wiek poniżej 18 i powyżej 70 roku życia
 • choroby endokrynologiczne stanowiące podłoże dla otyłości
 • wrodzone lub nabyte anomalie przewodu pokarmowego (zaniki lub zwężenia)
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków
 • choroby psychiczne (z wyłączeniem depresji, która wymaga wyleczenia przed rozpoczęciem terapii przygotowawczej) i upośledzenie umysłowe, przewidywany brak współpracy ze strony chorego.

Leczenie endoskopowe i operacyjne w Swissmed Centrum Zdrowia

Każdy pacjent z problemem otyłości wymaga indywidualnego podejścia. Nasz wielodyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą: psycholog, dietetyk, gastroenterolog, chirurg i anestezjolog, pomaga pacjentowi dokonać pacjentowi wyboru najodpowiedniejszej dla niego metody, analizując dokładnie każdy przypadek.

Komfort i bezpieczeństwo naszych pacjentów są dla nas celem nadrzędnym, dlatego podczas konsultacji z chirurgiem omówione zostaną wszystkie szczegóły, w tym zalety i wady poszczególnych metod.

Telefon do Poradni: 58 524 15 40, 58 524 15 00

Kwalifikacje do leczenia chirurgicznego przeprowadzają:

Przed konsultacją prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, wydrukowanie i dostarczenie na pierwszą wizytę albo o wysłanie formularza na jeden z powyższych adresów email.

Kwestionariusz kwalifikacji do zabiegu operacyjnego (format .doc)

Kwestionariusz kwalifikacji do zabiegu operacyjnego  (format .pdf)2. Niechirurgiczne metody leczenia

Endoskopowe leczenie otyłości metodą balonu żołądkowego

 • rejestracja: 58 524 15 40

Otyłość jest nie tylko chorobą samą w sobie, ale także stanowi przyczynę wielu innych schorzeń:

 • cukrzycy
 • nadciśnienia tętniczego
 • choroby niedokrwiennej serca
 • udarów
 • nowotworów złośliwych
 • zmian zwyrodnieniowych w układzie kostno-stawowym
 • i wielu innych

Wskaźnik masy ciała BMI (body mass index) - umożliwia ocenę stopnia otyłości.

BMI = masa ciała / wzrost do kwadratu ([kg] / [m^2])

Stan odżywieniaBMI
Niedożywienie< 18,5
Norma18,5-24,9
Nadwaga25,0-29,9
Otyłość> 30
I klasa30-34,9
II klasa35-39,9
III klasa> 40

Czym jest balon żołądkowy?

To nowa metoda odchudzenia przeznaczona szczególnie dla osób ze współczynnikiem nadwagi BMI powyżej 30. Wprowadzony przy pomocy endoskopu, wypełniony płynem fizjologicznym balonik zapewnia uczycie sytości i pełności żołądka, zmniejszając łaknienie i uczucie głodu. W ten sposób pomaga wyuczyć organizm nowych nawyków żywieniowych. Jak przeprowadzany jest zabieg założenia balonu?

 • Osoba, która ma mieć założony balon powinna mieć wykonaną wcześniej gastroskopię oraz odbyć wizytę u gastroenterologa, który zdecyduje czy nie ma przeciwwskazań do tego typu zabiegu.
 • Na czas wykonania zabiegu pacjent jest przyjmowany do szpitala.
 • Pobyt w szpitalu wynosi dobę i ma na celu pomóc choremu w przyzwyczajeniu się do nowych warunków, a także przygotowanie dla pacjenta diety wspomagającej odchudzanie.
 • Zabieg wykonywany jest w pełnym znieczuleniu prowadzonym przez zespół anestezjologiczny, w pracowni endoskopowej na bloku operacyjnym.
 • Po opuszczeniu szpitala pacjent powinien zgłaszać się na wyznaczone kontrole.Balon jest zakładany na okres 6 miesięcy , a następnie musi zostać usunięty.

3. Chirurgiczne metody leczenia

 Ile razy już próbowałeś schudnąć, lecz żadna z prób nie dała satysfakcjonującego rezultatu? Chcesz wyglądać: ani za szczupło, ani za grubo. Chcesz ubierać się w to, co lubisz i w czym czujesz się dobrze. Źle się czujesz z tym, że inni patrzą się na ciebie i oceniają cię z powodu twojej wagi. Czujesz się samotny i wyobcowany. Twoja waga obniża jakość oraz utrudnia Ci codzienne funkcjonowanie. Większość otyłych ludzi żyje krócej z powodu schorzeń towarzyszących otyłości, m.in. chorób serca, niewydolności krążenia, cukrzycy, nadciśnienia czy chorób stawów. Jeżeli liczne diety i terapie okazały się bezużyteczne, przełamanie tego zaklętego kręgu może wydawać ci się niemożliwe. Teraz jednak pojawiły się małoinwazyjne metody chirurgiczne pozwalające na kontrolowaną, nieszkodliwą dla zdrowia utratę wagi.

Przed konsultacją prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, wydrukowanie i dostarczenie na pierwszą wizytę


1. Poradnia leczenia otyłości Swissmed

Oferta Poradni skierowana jest do osób, które chcą walczyć z nadwagą za pomocą racjonalnych, medycznych metod. Bezpieczne odchudzanie wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny w Poradni Leczenia Otyłości w Swissmed stworzono interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą:

 • dietetyk

 • gastroenterolog

 • endokrynolog

 • chirurg

 • psycholog

Każdy pacjent, który decyduje się na chirurgiczne leczenie otyłości najpierw trafia do chirurga. Na pierwszej konsultacji dokonujemy pomiarów masy ciała i oceniamy stan zdrowia pacjenta. Omawiamy zakres konsultacji i badań, które musi wykonać pacjent, aby zakwalifikować się do zabiegu operacyjnego.

Wskazania do operacyjnego leczenia otyłości patologicznej:

 • Wskaźnik masy ciała (BMI) równy lub wyższy niż 40 kg/m2

 • Wskaźnik masy ciała (BMI) w przedziale 35-40 kg/m2 u pacjentów, u których występują choroby współistniejące takie jak m.in :
  -cukrzyca typu 2
  -nadciśnienie tętnicze
  -zespół bezdechu sennego, zespół hipowentylacji spowodowany otyłością,
  -choroby stawów wymagające leczenia operacyjnego
  -insulinooporność
  -bezpłodność żeńska, w tym związana z zespołem policyklicznych jajników
  -istotne wskazania społeczne i psychologiczne
  -sytuacja dyskwalifikacji z powodu otyłości od istotnej formy leczenia zabiegowego w zakresie innych specjalności ( np. zabiegi ortopedyczne, zabiegi neurochirurgiczne, chirurgia przepuklin)
  -hiperlipidemia

 • silna motywacja pacjenta – zgoda na kryteria żywieniowe i psychologiczne


  Kryterium BMI dotyczy najwyżej udokumentowanej w przeszłości wartości tego wskaźnika.
  Redukcja masy ciała przed zabiegiem operacyjnym powodująca obniżenie BMI poniżej wartości wymienionej powyżej nie stanowi przeciwwskazania do leczenia operacyjnego.


Przeciwwskazania do leczenia operacyjnego:

 • wiek poniżej 18 i powyżej 70 roku życia

 • choroby nieuleczalne prowadzące do wyniszczenia (np. czynna choroba nowotworowa, zespół nabytego niedoboru odporności AIDS

 • choroby stanowiące zagrożenie dla życia w krótkim czasie (np. świeży zawał serca, przewlekła obturacja dróg oddechowych dużego stopnia)

 • choroby endokrynologiczne stanowiące podłoże dla otyłości (np. zespół Cushinga)

 • ciężkie zaburzenia krzepnięcia

 • wrodzone lub nabyte anomalie przewodu pokarmowego (zaniki lub zwężenia)

 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków

 • choroby psychiczne niepoddające się kontroli mimo leczenia i farmakoterapii (z wyłączeniem depresji, która wymaga wyleczenia przed rozpoczęciem terapii przygotowawczej) i upośledzenie umysłowe

 • przewidywany brak współpracy ze strony pacjenta

 • Okres 12 miesięcy poprzedzający planowaną ciążę, ciąża i karmienie piersią ( do czasu rozwiązania i zakończenia laktacji ); upływie 24 miesięcy od daty wykonania zabiegu bariatrycznego nie ma przeciwwskazań do zajścia w ciążę

 • Brak zgody chorego, jak również brak pełnego przekonania co do słuszności wyboru leczenia operacyjnego

Leczenie endoskopowe i operacyjne w Swissmed Centrum Zdrowia

Każdy pacjent z problemem otyłości wymaga indywidualnego podejścia. Nasz wielodyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą: psycholog, dietetyk, gastroenterolog, chirurg i anestezjolog, pomaga pacjentowi dokonać wyboru najodpowiedniejszej dla niego metody, analizując dokładnie każdy przypadek.

Komfort i bezpieczeństwo naszych pacjentów są dla nas celem nadrzędnym, dlatego podczas konsultacji z chirurgiem omówione zostaną wszystkie szczegóły, w tym zalety i wady poszczególnych metod.

Telefon do Poradni: 58 524 15 40, 58 740 23 32

Kwalifikacje do leczenia chirurgicznego przeprowadzają:

Przed konsultacją prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, wydrukowanie i dostarczenie na pierwszą wizytę albo o wysłanie formularza na jeden z powyższych adresów email.


Mankietowa resekcja żołądka (LSG)

Mankietowa resekcja żołądka to zabieg polegający na usunięcie około 4/5 części dolnej i bocznej żołądka, co powoduje zmianę wyglądu żołądka z worka na wąski rękaw o pojemności 100-150 ml, czyli filiżanki espresso. Po przez co pacjent szybciej odczuwa uczucie sytości. W znacznym stopniu zmniejsza się, również wydzielanie greliny, czyli hormonu głodu. Produkowany jest on w części żołądka, która podczas zabiegu mankietowej resekcji żołądka zostaje usunięta. Przeciętny pobyt w szpitalu po operacji trwa 2 dni.


Mankietowa resekcja żołądka jest operacją, w której chirurgicznie usuwa się krzywiznę większą żołądka przy pomocy staplerów. W efekcie uzyskuje się nowy mniejszy żołądek. Jako, że operacja ta nie wymaga zespoleń, jest prostszym zabiegiem niż ominięcie żołądkowe. W przeciwieństwie do założenia opaski żołądkowej, rękawowa resekcja żołądka nie wymaga założenia sztucznego elementu w jamie brzusznej.

Plusy

Minusy

mało powikłań

skuteczność – utrata 33-55 % nadwagi

nie wymaga zespoleń

mało wiadomo o ewentualnych długoterminowych wynikach LSG

jest technicznie prostszą operacją niż ominięcie żołądkowe

po pewnym czasie możliwe jest rozszerzenie „zbiorniczka” żołądkowego, prowadzące do drugiej operacji

może być stosowana jako pierwszy etap dwuetapowej operacji (patrz niżej)

zabieg wymaga nacinania i zszywania żołądka, w związku z czym mogą wystąpić przecieki i inne powikłania związane ze zszywaniem

operacja usuwa część żołądka wytwarzającą hormon grelinę pobudzającą łaknienie

wymaga bardziej rygorystycznej diety niż ominięcie żołądkowe

nie występuje zespół poresekcyjny w LSG

kalorie z pokarmów takich jak lody, koktajle mleczne itp., mogą być wchłaniane i spowolnić utratę wagi

minimalizuje ryzyko wrzodów żołądka

operacja jest nieodwracalna, gdyż usuwa się część żołądka

nie jest wymagany żaden implant

długoterminowe wyniki są obecnie nieznane


 

 Mechanizm utraty wagi

Zmniejszenie żołądka do około 30% objętości prowadzi do ograniczonej zdolności przyjmowania pokarmu. Dzięki czemu pacjenci czują się najedzeni po bardzo małej ilości pokarmu.

Zachowanie odźwiernika

Ważnym elementem zabiegu jest zachowanie odźwiernika żołądka, który jest odpowiedzialny za przesuwanie się pokarmu z żołądka do dwunastnicy. Odźwiernik żołądka dba, o to, aby trawiony pokarm trafiał poprzez dwunastnicę do jelita cienkiego i się nie cofał. Dzięki czemu zachowany jest normalny mechanizm odczuwania sytości, ponieważ nie jest zaburzona funkcja regulacyjna.

Operacja

Operację wykonuje się przy pomocy 5 jednocentymetrowych nacięć i trwa ona około godziny. Ten typ operacji określa się jako „operacja przez dziurkę od klucza” lub operacja laparoskopowa. Przez zrobione nacięcia wprowadza się trokary, które umożliwiają bezpieczne wprowadzenie narzędzi (takich jak stapler endoskopowy, kamera czy nóż harmoniczny) do wnętrza ciała pacjenta. Następnie przy pomocy noża harmonicznego zostaje wypreparowana krzywizna większa, aby bezpiecznie móc ją usunąć. Kolejnym krokiem jest odpowiednie wprowadzenie i ułożenie sondy, która pozwala nam zachować odpowiednią wielkość ,,nowego’’ żołądka. W dalszym etapie zabiegu usuwamy krzywiznę większą przy pomocy staplera endoskopowego, który umożliwia jednoczesne wykonanie zespolenia i odcięcia tkanek. Po odcięciu krzywizny większej sprawdzamy szczelność utworzonej tuby za pomocą rozcieńczonego błękitu metylenowego podawanego przez sondę do żołądka. Skutkuje to częściowym wchłonięciem się błękitu do organizmu i wydaleniem go wraz z moczem (pacjent oddaje zielonkawy mocz). Dodatkowo na linie staplerową zakładamy klipsy tytanowe, aby uniknąć krwawienia. W końcowym etapie usuwamy z wnętrza krzywiznę większą, która zostaje wysłana do badania histopatologicznego i zszywamy początkowo utworzone nacięcia. Poddanie się laparoskopowej mankietowej resekcji żołądka oznacza 2 dniowy pobyt w szpitalu. W większości przypadków w około dwa tygodnie po operacji można wrócić do pracy. Jeżeli istnieje możliwość wykonywania lżejszych zadań w pracy, niektórzy pacjenci mogą wrócić do pracy wcześniej niż po dwóch tygodniach.


4. NOWOŚĆ - Endoskopowe zmniejszenie żołądka OverstitchBroszura informacyjna - PDF do pobrania

Przewodnik dla pacjentów po endoskopowym zabiegu bariatrycznym- PDF do pobrania


Overstich – Endoskopowa Plastyka Żołądka (ESG) to nowoczesna endoskopowa procedura bariatryczna pozwalająca na zmniejszenie objętości żołądka nawet o 80%.

W trakcie zabiegu lekarz za pomocą gastroskopu wprowadza poprzez gardło do żołądka pacjenta specjalistyczny system szyjący Overstich za pomocą którego żołądek zostaje pomniejszony.

Jest to nieoperacyjny, małoinwazyjny zabieg znacznie ograniczający ilość możliwych komplikacji. Prowadzi do znacznej utraty wagi poprzez ograniczenie ilości spożywanego jedzenia.


Podobnie jak w przypadku innych zabiegów bariatrycznych, Endoskopowa Plastyka Żołądka wymaga zaangażowania w zdrowszy tryb życia. Pacjent musi wprowadzić trwałe, zdrowe zmiany w swojej diecie oraz regularnie ćwiczyć, aby osiągnąć długotrwały sukces.


JAKIE KORZYŚCI DAJE ESG?

ESG to technika redukcji żołądka za pomocą endoskopu, która oferuje szereg zalet w porównaniu z tradycyjnym chirurgicznym zmniejszeniem żołądka, wśród których możemy wyróżnić:


Bezpieczeństwo zabiegu i zminimalizowanie ewentualnych powikłań

Mniejszy ból i ryzyko infekcji

Brak blizn na ciele

Szybsza rekonwalescencja

Krótszy pobyt w szpitalu

Metoda odwracalna, nie wpływająca na anatomię przewodu pokarmowego


DLACZEGO PRZEPROWADZA SIĘ ESG?

Zabieg jest wykonywany aby pomóc pacjentowi schudnąć i potencjalnie obniżyć ryzyko poważnych problemów zdrowotnych związanych z nadmierną wagą ciała, go których należą:


Choroby serca i udar mózgu
Wysokie ciśnienie krwi
Bezdech senny
Cukrzyca typu 2
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby


Endoskopowa Plastyka Żołądka jest przeznaczona dla osób, których wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi powyżej 30, którym nie udało się utrzymać utraty wagi poprzez samą modyfikację stylu życia i które nie kwalifikują się lub nie chcą się poddać tradycyjnemu chirurgicznemu zabiegowi bariatrycznemu.


Kwalifikację do zabiegu przeprowadza zawsze lekarz prowadzący i decyduje, czy procedura ESG jest dla danego pacjenta wskazana i korzystna. Pacjent musi chcieć zobowiązać się do zmiany zdrowego stylu życia, regularnych badań lekarskich i udziału w terapii behawioralnej.


Przeprowadzenie zabiegu ESG jest przeciwskazane u pacjentów u których zostanie stwierdzona duża przepuklina rozworu przełykowego, krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie żołądka lub choroba wrzodowa. Przeciwwskazaniami są również anomalie strukturalne przełyku lub gardła a także choroba nowotworowa.


PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU ESG


Jeśli pacjent zakwalifikuje się do endoskopowej plastyki żołądka, zespół medyczny kliniki udzieli szczegółowych instrukcji dotyczących przygotowań. Przed zabiegiem może być konieczne wykonanie różnych testów laboratoryjnych i badań. Dodatkowo mogą zostać wprowadzone przez lekarza ograniczenia w jedzeniu, piciu oraz przyjmowaniu leków. Pacjent może być również zobowiązany do rozpoczęcia programu aktywności fizycznej.


PRZEBIEG ZABIEGU


Endoskopowa Plastyka Żołądka wykonywana jest na oddziale endoskopii jako zabieg ambulatoryjny w znieczuleniu ogólnym.


Zabieg wykonuje się za pomocą endoskopu z dołączonym do niego systemem szyjącym Overstich. Endoskop jest wprowadzany poprzez gardło i za jego pomocą lekarz zakłada szwy w żołądku.

Szwy zmieniają strukturę żołądka, odpowiednio zmniejszając go. W wyniku zabiegu zostaje znacznie ograniczenie możliwości przyjmowania pokarmów przez pacjenta.


Zabieg Endoskopowej Plastyki Żołądka trwa od 60 do 90 minut.


Po zabiegu pacjent najczęściej pozostaje w szpitalu jeden dzień.

W pierwszych dniach po zabiegu pacjenci mogą odczuwać nudności oraz bóle brzucha, które z czasem będą ustępować. Przez okres kliku tygodni należy unikać dźwigania oraz przemęczania się. Warto zaplanować urlop, aby pozwolić organizmowi powrócić do pełni sił.

Przez minimum dwa tygodnie po zabiegu pacjent jest na diecie płynnej, a następnie zgodnie z zaleceniami dietetyka przechodzi do pokarmów półstałych aby w końcu przejść do regularnej, zdrowej diety.


Tak jak w przypadku każdego innego zabiegu bariatrycznego zaangażowanie pacjenta w odpowiednie odżywianie, aktywność fizyczną i zdrowie emocjonalne będą odgrywać dużą rolę w utracie wagi. Zazwyczaj, jeśli pacjent stosuje się do wszystkich wytycznych personelu medycznego, może spodziewać się utraty około 18%* swojej masy ciała w ciągu jednego roku.

5. Relacje pacjentów

Każdy doświadcza swoją nadwagę w właściwy dla siebie sposób. Osobiste przyczyny, które doprowadziły do otyłości, są często różne, ale występuje też wiele podobieństw.

W zamieszczonych tu relacjach pacjentów możesz odkryć rzeczy, które dotyczą również ciebie.

1. Relacja pacjentki po laparoskopowym zabiegu bariatrycznym

Utrata wagi: 45 kg w niecałe 2 lata

Lato

Och, jakże nie cierpiałam lata. Za gorąco, za wilgotno, życie obracało się wokół talku, kremów i szukania odrobiny cienia. Jak wybrać coś, co chłodziłoby mnie choć trochę, a jednocześnie nie kleiłoby się do każdego skrawka mojego otyłego ciała. Ile razy dziennie gruba osoba może brać prysznic – cóż, o wiele więcej niż wydaje wam się możliwe. Jaka odległość jest za duża do pokonania pieszo dla grubej kobiety w gorący letni dzień? Cóż, dla mnie „każda odległość” była zbyt duża. Jak wytłumaczyć komuś szczupłemu, że bolą cię nogi tam, gdzie ocierają się o siebie? Jak wytłumaczyć komuś, kto jest szczupły, że masz otarcia pod piersiami? To inny świat i dla wielu stan, który byłby raczej dokuczliwy.

Zima

Grube dzianiny – absolutnie nie dla mnie. Już byłam jak beczka i ubranie się w jeszcze więcej warstw na pewno utrudniłoby mi ruchy – więc nosiłam cienkie warstwy. Nogi mi marzły, bo grube spodnie też krępowały mi ruchy.

Latanie

Kiedy już potrąciłam prawie każdego przeciskając się przez przejście, a potem usiłowałam wydobyć wszystkie rzeczy potrzebne na czas lotu, miałam nadzieję i modliłam się, że nie będę już musiała wstawać i robić więcej zamieszania. „Znowu ta grubaska”. „Proszę o przedłużenie pasów bezpieczeństwa” – co za wstyd. Wszyscy inni mogli opuścić przed sobą stolik, żeby postawić kubek, tylko nie ja, nijak się nie mieścił.

Toalety w samolocie – na szczęście mieściłam się w nich, lecz starałam się pić bardzo mało, żeby nie musieć wstawać i znowu przechodzić środkiem.

Długotrwałe loty – myślę, że byłam nawet bardziej zagrożona zakrzepicą żył głębokich.

Podróże samochodem

Próbowałam dotrzeć jak najbliżej do miejsca przeznaczenia – w przeciwnym razie musiałabym iść, a to byłaby dla mnie katastrofa.

Nie pamiętam, kiedy zaczęło mi sprawiać trudność wrzucenie wstecznego biegu i na pewno musiałam siedzieć znacznie bliżej kierownicy, żeby stopami dosięgać pedałów.

Życie codzienne

Nie pamiętam, od kiedy nie mogłam już podrapać się po plecach. Nie pamiętam, kiedy zaczęły boleć mnie ramiona od dźwigania górnej połowy mojego ciała, a od obciążenia i pasków stanika zaczęły tworzyć się wgłębienia. Nie pamiętam, kiedy zaczęły boleć mnie plecy od zbyt długiego stania lub prasowania w pozycji stojącej. Wszystkie te rzeczy i wiele, wiele innych po prostu stało się normą w moim życiu.

Nie pamiętam, żeby ktoś otwierał mi drzwi, oferował pomoc przy dźwiganiu zakupów lub niesieniu dodatkowego bagażu. Ludzie wydawali się widzieć we mnie kogoś „tępego

2. Relacja pacjentki po endoskopowym wprowadzeniu balonu do żołądka

Spadek wagi: 27 kg w 6 miesięcy

Niektórzy z początku mnie nawet nie poznają

„Przez całe życie miałam problemy w wagą. Raz udało mi się stracić 19 kg. Byłam z siebie bardzo dumna, lecz teraz, kilka lat później, ważę prawie 108 kg. To, co wtedy straciłam, odzyskałam w dwójnasób. Program BIB był odpowiedzią na mój problem z wagą. Moje życie uległo zmianie. Mogę chodzić na zakupy i kupować normalne ubrania. Nie muszę już zaopatrywać się w specjalnym sklepie. To cudowne! Wszyscy obsypują mnie komplementami. Niektórzy z początku mnie nawet nie poznają!”

3. Relacja pacjenta po laparoskopowej resekcji mankietowej żołądka

Spadek wagi: 50 kg w niecałe 2 lata

Znowu chodzę

Zdecydowałem się na mankietową resekcję żołądka.. Miałem szczęście, że nie było absolutnie żadnych powikłań i straciłem 50 kg w dwa lata. Moje zdrowie stało się rewelacyjne, pozbyłem się cukrzycy, nadciśnienia i co dla mnie najważniejsze, mogę znowu chodzić. Uważam, że bez programu kontrolnego i pomocy ludzi, którzy przychodzą na spotkania, nie odniósłbym takiego sukcesu.

Nigdy nie byłem w lepszej kondycji

Decyzja o poddaniu się operacyjnemu leczeniu otyłości była jedną z najtrudniejszych decyzji, które kiedykolwiek rozważałem. Była to też najlepsza decyzja, jaką w ogóle mogłem podjąć. Sprawdziłem kilku lekarzy i różne możliwości zabiegów chirurgicznych. Przed operacją nie miałem żadnej samodyscypliny jeśli chodzi o jedzenie i ćwiczenia. Po 20 miesiącach mam naprawdę najlepsza kondycję w swoim życiu. Operacyjne leczenie otyłości było metodą, której szukałem od lat. Jedzenie już nade mną nie panuje. Uwielbiam ćwiczyć i prowadzę niesłychanie aktywne życie. Moja żona i dzieci nie mogą uwierzyć w te zmiany. Operacja nie tylko mi pomogła, ale też uczyniła moją rodzinę zdrowszą dzięki zmianom w moim zachowaniu. Operacja wyłączenia żołądkowego nie tylko uratowała mi życie, ale podarowała mi lepsze.

6. Twoje nowe życie

Nowy sposób jedzenia

Jedną z kluczowych zasad jest spożywanie posiłków w małych ilościach, co dotyczy każdego etapu diety. Posiłki należy jeść wolno, przeżuwając dokładnie małe kęsy. Jeżeli połkniemy większy kawałek pokarmu, może to doprowadzić do wymiotów. Jemy posiłki częściej, ale w mniejszych ilościach. Nigdy nie najadamy się do syta tym samym unikając uczucia pełności. Płyny pijemy małymi łykami najlepiej około 30-60 minut przed i po posiłku.


Pierwsze tygodnie po operacji

W pierwszym okresie po zabiegu dieta musi być odpowiednio dopasowana do pacjenta, aby zachować bezpieczeństwo pooperacyjne i stopniowo przyzwyczajać się do ,,nowego’’ żołądka. W tym okresie skupiamy się nad odpowiednią konsystencją produktów ( w zależności od okresu pooperacyjnego), a sama dieta powinna być urozmaicona i właściwie zbilansowana.
Etapy konsystencji produktów dzielą się następująco :
- dieta płynna
- dieta półpłynna + wprowadzanie suplementacji preparatami witamino- mineralnymi
- dieta papkowata ( produkty zmiksowane)
-dieta lekkostrawna ( o miękkiej konsystencji)
- wprowadzanie produktów stałych
Po wstępnej diecie stopniowo wraca się do jedzenia normalnych pokarmów, lecz nie w ilościach, które zwykło się zjadać przed operacją!

Drogi Pacjencie pamiętaj, aby zawsze stosować się do zaleceń swojego lekarza!


Urozmaicone, wysokiej jakości pokarmy

Ważne jest wybieranie różnorodnych, wysokiej jakości pokarmów, aby uniknąć niedoboru składników odżywczych, witamin i minerałów. Posiłki należy spożywać regularnie, stopniowo rozszerzając dietę. Twój dietetyk w ośrodku leczenia otyłości chętnie pomoże przygotować plan diety dla ciebie.


Wskazówki pomocne przy zmianie przyzwyczajeń przy stole

 • Daj sobie wystarczająco czasu na jedzenie.

 • Jedz spokojnie, unikaj stresu i nieprzyjemnych rozmów przy stole.

 • Wybieraj mały talerz, na przykład talerz śniadaniowy.

 • Starannie przeżuwaj.

 • Zawsze bierz bardzo małe kęsy.

 • Nie pij nic podczas lub niedługo po posiłku, ponieważ zbyt szybko poczujesz się syty. Pij między posiłkami; pij wolno i małymi łykami. Nie pij szybciej niż pół godziny przed posiłkiem. Odczekaj około pół godziny po posiłku zanim cokolwiek wypijesz.

 • Nie pij napojów gazowanych i najlepiej unikaj wszelkich napojów alkoholowych.

 • Przestań jeść, gdy poczujesz się syty.

 • Jedzenie lub picie większych ilości spowoduje nudności, wymioty i może nawet wywołać ból.

Aktywność fizyczna

Ważne jest nie tylko dostosowanie swoich zwyczajów żywieniowych, lecz także utrzymywanie odpowiedniej aktywności fizycznej. Kalorie, które przyjmujesz, lecz które nie zostaną zużyte, będą zmagazynowane w postaci tłuszczu. Aby schudnąć, ciało musi zatem spalić więcej kalorii niż przyjęło wraz z jedzeniem. Jest to możliwe tylko dzięki ćwiczeniom fizycznym.

Pływanie, trening fitness, spacery, nordic walking ...

Spacery, nordic walking to dobry sposób na rozpoczęcie bardziej aktywnego trybu życia. Regularna aktywność fizyczna pozwoli zadbać o Twoją kondycję i wspomoże spalanie zbędnych kalorii. Dodatkowo lub zamiennie można dodać do tego pływanie bądź trening fitness, który jest dobrą formą ćwiczeń. Wszystkie te formy aktywności są przyjemniejsze, gdy uprawia się je z drugą osobą. Działa to inspirująco.

Małe zmiany czynią dużą różnicę

Zadbaj o to, żeby ćwiczyć co najmniej 30 minut dziennie. Wybierz takie aktywności, które sprawiają ci przyjemność. Możesz też schudnąć wprowadzając więcej ruchu do codziennego życia. Na przykład wchodź po schodach zamiast jechać windą i, jeśli to możliwe, chodź piechotą na spotkania i do sklepów. Albo zaparkuj samochód odrobinę dalej od supermarketu niż zwykle. Możesz też pomyśleć o kupnie psa! Małe zmiany czynią dużą różnicę. Bądź pomysłowy!

Codzienne zajęcia

Uprawianie sportów i aktywność fizyczna w końcu staną się zaakceptowaną i stałą częścią twojego życia. To jest zdrowe i pomoże ci utrzymać nową wagę. Twoje szanse na sukces będą większe i łatwiej ci będzie go osiągnąć, jeżeli poszukasz pomocy, na przykład fizjoterapeuty.

Informacja

Zapoznaj się z ważnnymi dokumentami do pobrania dla pacjentów szpitala:
Dokumenty do pobrania

Formularz kontaktowy

Ładowanie