Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Procedury rehabilitacyjne- szczegółowy opis

1.Terapia/kinezyterapia:

Tkanki miękkie:

To techniki wpływające na dysfunkcje i urazy tkanek miękkich (mięśni, powięzi, więzadeł, ścięgien). Dysfunkcje narządów ruchu najczęściej są wynikiem przeciążeń, urazów, mikro urazów bądź zapalenia stawu, nerwu lub mięśnia albo wszystkich tkanek jednocześnie. 

Do metod leczniczych z tego zakresu zaliczamy:

Techniki Energizacji Mięśni (MuscleEnergyTechnique, MET)

metody wykorzystujące napięcie mięśni pacjenta w celu likwidacji zaburzeń w obrębie tkanek miękkich. Wskazania do stosowania tej terapii to hipertonia mięśniowa, przykurcze pochodzenia mięśniowego oraz łącznotkankowego, spastyka, osłabienie fizjologiczne mięśni, obrzęk miejscowy, zastój żylny, ograniczenie ruchomości stawów wynikające z dysfunkcji tkanek miękkich.

Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie(MyofascialRelease, MFR)- Powięź (fascia) to błona zbudowana z tkanki łącznej włóknistej, która otacza ciało pod skórą, powleka mięśnie szkieletowe i łączy je w grupy czynnościowe. Ograniczenia w obrębie powięzi mogą powodować powstawanie nieprawidłowych napięć w obrębie mięśni, stawów, ucisk na kości, nerwy, naczynia krwionośne powodując zaburzenia ich funkcji. Metoda ta polega na likwidowaniu ograniczeń wykorzystując tzw. fenomen rozluźniania.

Techniki aktywnego rozluźniania- to techniki koncentrujące swoja uwagęna likwidowaniu nieprawidłowości w obrębie tkanki miękkiej takich jak: zrosty, sklejenia, nadmierny tonus mięśniowy, przykurcze mięśniowe i łącznotkankowe.

Analiza funkcjonalna pacjenta -badanie dotyczy oceny równowagi mięśniowej poprzez analizę postawy ciała, identyfikacje asymetrii, napięcia mięśni oraz diagnozy zaburzonych stawów.

Terapia Punktów Spustowych (TPs)- są to określone wrażliwe punkty leżące  w obrębie hipertonicznych tkanek.  W miejscu aktywnego punktu spustowego wyczuwamy palpacyjnie  zgrubienia, które mogą na skutek ucisku dać ból promieniujący. Przyczynami powstania TPs mogą być m.in. - chroniczne mikrourazy, urazy, niewydolność mięśniowa, zaburzenia układowe, zaburzenia pooperacyjne, stres i napięcie mięśniowe

Wskazania:

·         sumujące się mikrourazy

·         zmiany przeciążeniowe w układzie stawowym, mięśniowym

·         patologiczne napięcie mięśniowe i / lub osłabienie mięśni

·         stres

·         zaburzenia pooperacyjne

·         długotrwała, nieprawidłowa pozycja ciała

·         długotrwałe unieruchomienie, np.: w łóżku

·         długotrwały wysiłek fizyczny

 

Terapia manualna

Zajmuje się: diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów). Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego, fizjoterapeuta jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Tym samym stawia hipotezę zaburzenia strukturalnego u pacjenta. Terapia manualna wiąże się przede wszystkim z obszernym wywiadem i wnikliwym badaniem, co w przypadku odwracalnych zaburzeń narządu ruchu jest najistotniejsze. Przyczyna dolegliwości leży często w dysproporcji pomiędzy możliwościami tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążaniem. Leczenie polega na zniesieniu tej dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej "symbiozy" pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi. Jako leczenie stosowane są techniki: mobilizacji stawów, neuromobilizacja struktur nerwowych, leczenie tkanek miękkich (tj. mięśni, więzadeł, ścięgien), a także medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów pacjentów.

Terapia manualna likwiduje przyczyny bólu a nie jego skutku, warunkuje krótsze leczenie i szybszy powrót do normalnej aktywności i pracy (często natychmiastowe ustąpienie bólu),

Wcześniejsze  leczenie bólów kręgosłupa i wad postawy tą metodą zapobiega powstawaniu tzw. wypuklin i przepuklin dyskowych (tzw. wypadnięcia dysku, dyskopatia). Nie jest tzw. inwazyjną metodą leczenia, więc może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych.

 

Przeciwskazania:

·         czynna choroba nowotworowa,

·         gruźlica kości,

·         świeże złamanie kości,

·         stan po przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego w obrębie kręgosłupa wyklucza manipulację operowanego odcinka,

·         brak współpracy chorego z wykonującym manipulację lekarzem

 

Wskazania:

·         bóle kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, rwa kulszowa,

·         bóle głowy (migreny), bóle karku, bóle pleców,

·         bóle barków (rwa barkowa), drętwienie jednej ręki lub obu rąk,

·         bóle przeciążeniowe kręgosłupa (np. świeży postrzał po dźwignięciu ciężaru),

·         skrzywienia kręgosłupa dzieci, młodzieży, dorosłych,

·         bezsenność, zawroty głowy, szum w uszach, padaczka pourazowa,

·         opasujące bóle w klatce piersiowej,

·         niewielkie skrócenia kończyn dolnych (spowodowane asymetrią miednicy),

·         bóle kręgosłupa w przebiegu ciąży i po jej rozwiązaniu,

·         zespoły bólowe w przebiegu stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona i mózgowego porażenia mięśni,

·         zespoły bólowe po urazach komunikacyjnych i sportowych

 

Terapia McKenzie.

Badanie metodą McKenziego opiera się na opracowanych przez autora specjalnych protokołach diagnostycznych, odrębnych dla każdego odcinka kręgosłupa oraz dla kończyn. Protokół składa się z bardzo dokładnego wywiadu chorobowego, pozwalającego precyzyjnie ustalić zachowanie objawów oraz ich zmienność w ciągu doby. Kolejnym etapem jest badanie, oparte na znajomości wzorów bólowych (czyli charakterystycznej topografii objawów) oraz ich zmian w odpowiedzi na ruchy testujące, ściśle określone przez procedurę badania. Wymaga to od badającego staranności oraz czasu. McKenziego pozwala precyzyjnie zakwalifikować objawy do jednego z zespołów klinicznych, wchodzących w skład autorskiego systemu klasyfikacji bólów kręgosłupa. Dla każdego z zespołów autor zaleca odrębny sposób leczenia, nastawiony na eliminację przyczyn.

 

Przeciwskazania:

·         poważna patologia kręgosłupa, 

·         zespół ogona końskiego,

·         nowotwory (pierwotne, wtórne),

·         objawy ucisku rdzenia kręgowego,

·         infekcje,

·         gruźlica,

·         stany zapalne (ZZSK, Gout, choroba Crohma, półpasiec, RZS),

·         leczenie sterydami,

·         choroby krążeniowe, tj. hemofilia, antykoagulanty, stany pooperacyjne,

·         kręgozmyku 3-4 stopnia,

·         ciąża (I trymestr),

·         choroba Pageta,

·         dyslokacja stawów,

·         cukrzyca,

·         problemy psychologiczne,

·         złamania kręgosłupa szyjnego lub niestabilność więzadeł górnych segmentów szyjnych,

·         zawroty głowy (schorzenia przedsionka, niewydolność naczyń kręgowo-podstawnych-VBI).

Wskazania:

·         problemy dotyczące korzenia nerwowego,

·         ból krzyża o podłożu mechanicznym,

·         ból karku o podłożu mechanicznym,

·         radikulopatia szyjna

·         dyskopatie

·         przebyte urazy kręgosłupa

·         kręgozmyk

·         zmiany degeneracyjne krążka międzykręgowego

 

PNF-ProrioceptiveNeuromuscularFacilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe).

W metodzie tej terapeuta poszukuje przyczyn problemów zgłaszanych przez pacjenta, jednak w  realizacji celów wyznaczonych w terapii opiera się przede wszystkim na potencjale nie uszkodzonych bądź najsprawniejszych  jego sfer ruchowych ( najsilniejszych, bezbolesnych, o największym zakresie ruchu ) i wykorzystuje je do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu w oparciu o mechanizm irradiacji czyli przeniesienia pobudzenia. Takie planowanie terapii wymaga znajomości anatomii funkcjonalnej ciała ludzkiego oraz zasad biomechaniki i fizjologii skurczu mięśniowego. PNF wiele uwagi poświęca także kontroli motorycznej pacjenta, czyli interakcjom między stabilnością i mobilnością jego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ekscentrycznej mięśni w warunkach grawitacji.Proces uczenia ruchu, rozumiany w PNF-nie jest odtwarzaniem utraconej funkcji.

Przeciwskazania:

Nie stwierdzono wszystko zależy od wytrzymałości i chęci do ćwiczeń pacjenta.

 

Wskazania:

NEUROLOGIA:

·         przebyte incydenty naczyniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego w postaci udarów niedokrwiennych oraz krwotocznych mózgu

·         wszelkie chororoby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi

·         wszelki choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu

·         stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona

 

ORTOPEDIA:

·         pooperacyjni, u których występują zaburzenia funkcji mięśni w postaci deficytu masy oraz siły mięśniowej

·         choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie, zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne)

·         złamania tkanki kostnej

·         uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych

·         zaburzenia tzw. propriocepcji jako następstwo doznanego urazu tkanek miękkich

·         zaburzenia prawidłowej postawy - reedukacja posturalna

·         bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo - krzyżowego

·         neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego

·         zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja)

·         leczenie stawów hypermobilinych - stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn

 

 

2.Fizykoterapia

Laseroterapia:  

promieniowanie laserowe wywołuje efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciw obrzękowy, powoduje wzrost mikrokrążenia, wpływa na procesy immunologiczne, hormonalne, ułatwia regeneracje nerwów, przyspiesza zrost kostny. Nie podnosi temperatury tkanek o więcej niż 1 stopień może być zatem wykonywany w ostrym, podostrym i przewlekłym okresie choroby.

Przeciwwskazania:

- nowotwory

- czynna gruźlica

- ciąża

- padaczka

- nadczynność tarczycy

-naświetlania gruczołów wydzielania wewnętrznego, gałek ocznych

- ogólne wyczerpanie organizmu

- wysoka gorączka

- ostre, uogólnione choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze

- równoczesne stosowanie leków sterydowych, przeciwzakrzepowych, złota

- menstruacja( zabiegi w okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa i brzucha)

- krwawienie z przewodu pokarmowego

Wskazania:

-zmiany zwyrodnieniowe kończyn i stawów kręgosłupa

- dna moczanowa

-przewlekłe i podostre stany zapalne tkanek miękkich

- przewlekłe i podostre stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych

- trudno gojące się rany i uszkodzenia skóry, szczególnie odleżyny

- nerwobóle

-mięśniobóle

- stany po urazach narządu ruchu ( zwichnięcia, skręcenia, krwiaki, złamania)

- obrzęki

- zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

- ostroga piętowa

- porażenie nerwu twarzowego

- zespół cieśni nadgarstka

 

Magnetoterapia

 

Jest to metoda nietermiczna, może być wykonywana w ostrym stadium choroby. Zabiegi mogą być wykonywane przez gips, bandaż, odzież oraz przy wszczepionych metalowych implantach ( nieelektronicznych).Zabiegi mogą być wykonywane u dzieci.

 

Przeciwwskazania:

-ciąża

-choroba nowotworowa

- okres naświetlań promieniowaniem jonizującym i okres badań radiologicznych

elektroniczne implanty np. rozrusznik serca

- czynna gruźlica

- ostre infekcje bakteryjne i wirusowe

- grzybica

- zarostowo - zakrzepowe zapalnie żył

- ciężkie choroby serca i układu krążenia

- skłonność do krwawień

 

Wskazania:

- choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn i stawów kręgosłupa

- zapalenia stawów i tkanek okołostawowych

- pourazowe choroby narządu ruchu: złamania, zwichnięcia, uszkodzenie mięśni, torebki stawowej i więzadeł.

- utrudnione gojenie się ran

- zaburzenie krążenia obwodowego

- stany zapalne nerwów

- osteoporoza

- zaburzenie przemiany materii

- zapalenie oskrzeli i zatok obocznych nosa

- zapalenie jajników

- owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi

 

Elektroterapia

Jonoforeza/Jonizacja

Zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu jonów leków do tkanek za  pomocą prądu stałego.

Przeciwwskazania:

- metal na drodze przepływu prądu

- ostre stany zapalne

- ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich

- wypryski i owrzodzenia na skórze

- nowotwory złośliwe i łagodne

- gorączka

- porażenie spastyczne

- zaburzenia czucia

- ciążą

- wszczepiony rozrusznik serca

- zakrzepy

- zagrożenie zatorami

- zapalenie żył

- uczulenie na lek

 

Wskazania

- przykurcze

- blizny

- stany pourazowe stawów i mięśni

- utrudniony zrost kostny

- zespoły bólowe stawów kończyn i stawów kręgosłupa

- zapalenia okołostawowe

- nerwobóle

- stany zapalne tkanek miękkich

- mięśniobóle

- zaburzenia krążenia obwodowego

 

Elektrostymulacja

To zabieg, którego celem jest wywołanie skurczu mięśnia za pomocą prądu impulsowego.

 

Przeciwwskazania:

- obrzęk

-brak ciągłości mięśnia

- reszta przeciwwskazań jak w jonoforezie

 

Wskazania:

- zaniki mięśniowe

- porażenie wiotkie i spastyczne

- nieznaczne odnerwienie np. porażenie mięśnia twarzowego

 

Sonoterapia/ultradźwięki:

Są to drgania mechaniczne, podczas ich aplikacji nie przechodzi przez tkanki jakikolwiek prąd elektryczny- jest to mechanoterapia. Do zmian miejscowych zalicza się zmiany mechaniczne, termiczne i fizykochemiczne a do ogólnych stymulacje układu współczulnego.

Przeciwwskazania:

- choroba nowotworowa

- ostre stany zapalne

- zaawansowane zwapnienie naczyń

- zakrzepowe zapalenie żył, żylaki, zakrzepica

- zaburzenia krzepnięcia krwi

- zmiany skórne zwłaszcza w przebiegu chorób zakaźnych

- stan ogólnego wyniszczenia organizmu

- rozrusznik serca

- metal w miejscu zmian chorobowych

- okolica nasad kości u dzieci

- ciąża

 

Działanie terapeutyczne- wskazania:

- przeciwbólowe

- przeciwzapalne

- przyspieszenie przepływu limfy w naczyniach limfatycznych i zwiększenie procesów     wchłaniania

- wytworzenie w tkankach ciepła i stanu przekrwienia czynnego

- zmniejszenie napięcia mięśni

- hamowanie układu współczulnego

- zwiększenie rozciągliwości tkanki łącznej w bliznach, przykurczach, zwłókniałych mięśniach i torebkach stawowych

- przyspieszenie gojenia się ran ( zarówno tkanek miękkich jaki tkanki kostnej)

 

Krioterapia 

Zalicza się do niej zabiegi z zastosowaniem zimna o temperaturze 0 stopni i poniżej 0. Miejscowe działanie zimna przebiega w dwóch  fazach w pierwszej z nich dochodzi na zwężenia naczyń a w drugiej do ich rozszerzenia. Powoduje ona obniżenie temperatury tkanek, zwężenie naczyń krwionośnych i zwiększenie lepkości krwi, zmniejszenie nasilenia procesów przemiany materii oraz zmniejszenie bólu.

 

Przeciwwskazania:

- nietolerancja lub alergia na zimno

- zaburzenia czucia skórnego

- nadwrażliwość na zimno

- choroba Reynauda

- zaburzenia troficzne

- znaczna niedokrwistość

- nowotwory

- odmrożenia

- zaburzenia mikrokrążenia tkanek

- ciężkie choroby serca i układu krążenia

- choroby nerek i pęcherza moczowego

- porażenia, parestezje i polineuripatie

 

Wskazania:

- ostre i przewlekłe choroby stawów i chrząstek stawowych np. RZS

- przewlekłe choroby stawów np. zapalenie okołostawowe barku

- zespoły bólowe kręgosłupa np. ból okolicy lędźwiowej

- reumatyzm tkanek miękkich np. zapalenie ścięgien

- świeże następstwa wypadków i innych urazów np. skręcenie, zwichnięcie

- choroby chirurgiczne np. przykurcze w stawach, obrzęki poopercyjne

- choroby neurologiczne np. spastyczne niedowłady połowicze i poprzeczne, ostre zapalenie nerwów.

 

Hydroterapia 

Urządzenia do hydroterapii używane są przez terapeutów w celu łagodzenia stanu pacjenta po przebytych operacjach, urazach, a także do łagodzenia dolegliwości ze strony układu nerwowego i mięśniowego.

Delikatny hydromasaż zmniejsza opuchliznę, redukuje ból i stany napięcia mięśni a także poprawia krążenie krwi oraz limfy.

3. Manualny Drenaż Limfatyczny (MLD)

Jest metodą wspomagającą leczenie niewydolności żylno-limfatycznej.

Wskazania:

-obrzęk limfatyczny:-

     żylny

mieszany

-profilaktycznie:

zakrzepica żył głębokich

zespoły neurologiczne z unieruchomieniem

po długotrwałych złamaniach kończyn

Przeciwwskazania:

-stany zapalne skóry

-kardiogenna niewydolność serca (ryzyko wzrostu  ciśnienia w  naczyniach płucnych)

-zakrzepica żył głębokich w fazie ostrej (ryzyko zatorów)

-obwodowa obliteracyjna choroba tętnic

 

4.Kinesiotaping 

 To metoda opisana przez dr. Kenzo Kase, wspomagająca rehabilitację zarówno w stanach ostrych i podostrych. Parametry grubości i rozciągliwości Taśmy Kinesio zbliżone są do skóry, dzięki czemu po naklejeniu nie zaburzają mechaniki ciała. Cel – poprzez skórę i mięśnie pobudzenie naturalnych procesów samo leczenia organizmu, normalizacja napięcia mm, wspieranie funkcji stawów, działanie p/bólowe i p/obrzękowe.

Wskazania:

-aktywacja systemu limfatycznego (drenaż)

-aktywacja endogennego systemu znieczulenia (terapia p/bólowa)

-wspieranie funkcji stawów:

-poprawa propriocepcji

-korekcja ustawienia

-podpora bierna

-korekcja mechaniczna

Przeciwwskazania:

-ból po aplikacji

-przerwanie ciągłości skóry w miejscu aplikacji

-znamiona na skórze (omijamy)

-reakcje alergiczne skóry

5.Trakcja kręgosłupa

 Jest to mechaniczna, aktywna dekompresja. Zwiększenie przestrzeni między kręgowej pozwala na lepszy ruch materiału dyskowego. Napięcie lig. longitudinale posteriori daje ucisk brzuszny na fragment dysku. Ciśnienie wew. dysku ulega obniżeniu i może być ujemne – efekt dośrodkowy.

 

Wskazania:

-zablokowanie jądra miażdżystego

-ruchy bolesne i/lub ograniczone

 

Przeciwwskazania:

-objawy rdzeniowe

-zespół ogona końskiego

-obniżenie odruchów

Formularz kontaktowy

Ładowanie