Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Porody rodzinne

Uwzględniając aktualne stanowisko konsultantów krajowych w sprawie odbywania porodów rodzinnych, utrzymującą się stabilną sytuację epidemiologiczną w województwie pomorskim oraz na prośby pacjentek, z dniem 01.06.2020 dopuszczamy możliwość odbywania porodów z osobą towarzyszącą (porodów rodzinnych) po spełnieniu poniższych warunków:

- osoba towarzysząca przed wejściem na salę porodową wypełnia ankietę epidemiologiczną

- osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu nosi maskę i rękawiczki oraz strój ochronny jednorazowy

- pobyt osoby towarzyszącej jest ograniczony do czasu porodu (od momentu rozpoczęcia porodu do max. 2 godzin po porodzie)

- pobyt osoby towarzyszącej jest ograniczony do sali porodowej bez możliwości powrotu po jej opuszczeniu.

ZALECAMY aby:

- osoba towarzysząca posiadała aktualny wynik testu PCR w kierunku COVID 19 (nie jest to warunek bezwzględnie konieczny, ale biorąc pod uwagę bezpieczeństwo innych pacjentów oraz personelu zalecamy wykonanie badania).


[2020-05-28]

Formularz kontaktowy

Ładowanie