Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

KORONAWIRUS - Porody rodzinne

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników i Konsultanta Krajowego ds. ginekologii i położnictwa w sprawie porodów rodzinnych w obliczu COVID-19 czasowo zawieszamy możliwość odbywania porodów z osobą towarzyszącą oraz utrzymujemy całkowity zakaz odwiedzin w Oddziale Położniczo-Neonatologicznym.

 Koordynator Oddziału Położniczo-Neonatologicznego Inga Kowalik

Poniżej cała treść komunikatu PTGiP:

    "Wobec postępującej i narastającej w Polsce epidemii koronawirusem COVID19, zgodnie z wydanymi zaleceniami wstrzymania odwiedzin w szpitalach, analogiczne postępowanie powinno dotyczyć odbywania tzw. „porodów rodzinnych”.

    Podyktowane jest to nadrzędnym celem, tj. zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentkom, ciężarnym i rodzącym hospitalizowanym w szpitalach położniczych. Działania wszystkich powinny być ukierunkowane na zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się powyższej infekcji i zmniejszenia do minimum transmisji wirusa w otoczeniu.

    Analizując obecną sytuację, zapewnienie bezpieczeństwa pobytu we wszystkich szpitalach, w tym w oddziałach położniczo- ginekologicznych, a tym samym w czasie porodów, przez minimalizowanie liczby osób zaangażowanych w toczący się poród, u rodzącej nie będącej podejrzaną o zainfekowanie wirusem COVID19, jest nadrzędnym celem.

    Obecność osób dodatkowo uczestniczących przy porodzie zwiększa ryzyko epidemiologiczne, na co szpitale nie mogą się zgodzić i nie mogą do tego dopuścić.

    Biorąc powyższe pod uwagę, a szczególnie prognozowane narastanie epidemii koronawirusem COVID19, skłania do wydania zalecenia o wstrzymaniu do odwołania, możliwości odbywania „porodów rodzinnych” w szpitalach.

     Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer - Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

     Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski - Konsultant Krajowy ds. ginekologii i położnictwa


[2020-04-16]

Formularz kontaktowy

Ładowanie