Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

INFORMATOR MEDYCZNY - Wybieramy lekarza POZ

Artykuł z pierwszego numeru INFORMATORA MEDYCZNEGO SWISSMED CENTRUM ZDROWIA

Link do stykułu: https://swissmed.com.pl/index.php?menu_id=999


Przeglądaj cały w PDF: https://swissmed.com.pl/pliki/z_nami_zdrowiej/01.pdf
Kim jest lekarz POZ?

Lekarz POZ, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to specjalista z jednej z wybranych dziedzin medycyny: medycyny rodzinnej, ogólnej, pediatrii lub interny, który udziela tzw. świadczeń medycznych nieodpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Często określany jest również mianem lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego. Do niego właśnie udajemy się zazwyczaj, gdy pojawiają się problemy zdrowotne.

Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia na swoim portalu, do zadań lekarza POZ należą:

- profilaktyka chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,

- świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

- udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,

- wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

- orzekanie o stanie zdrowia,

- inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.


Wybór lekarza POZ

Prawo do wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ma każdy ubezpieczony, czyli płatnik ZUS. Jak informuje NFZ, „ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.” Wyboru dokonać można do trzech razy w ciągu jednego roku kalendarzowego, a za czwartą i każdą kolejną zmianę trzeba zapłacić 80 zł, chyba że jest to zmiana nie z winy pacjenta.

Wyboru dokonuje się składając pisemną deklarację w wybranej przez siebie przychodni. W przychodni Swissmed deklaracje dostępne są w rejestracjach. Przy zmianie lekarza POZ dobrze jest pamiętać o przekazaniu dokumentacji medycznej do nowowybranej placówki. Każda przychodnia ma obowiązek udostępnić pacjentowi (albo jego opiekunowi prawnemu) lub osobie upoważnionej przez pacjenta dokumentację medyczną w postaci kopii, odpisu lub wyciągu. Przychodnie nie pobierają od pacjenta opłaty za pierwsze wydanie takiej kopii.

Aby dokonać wyboru w Poradni POZ Swissmed, należy udać się do placówki przy ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku i tam pracownicy rejestracji pomogą w wypełnieniu ankiety, wydrukują potrzebne dokumenty i przekażą do podpisu. Zapraszamy!


U NAS

W ramach świadczeń POZ:

  • dostęp do bezpłatnego leczenia w ramach świadczeń NFZ

  • otrzymywanie recept na leki refundowane i darmowe dla seniorów

  • dostęp do bezpłatnych szczepień

  • skierowania na dodatkowe badania, leczenie szpitalne, rehabilitacyjne i sanatoryjne w ramach NFZKONTAKT

Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk

Informacja i rejestracja: 58 524 15 00
[2019-07-12]

Formularz kontaktowy

Ładowanie