Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY LEKARZ RODZINNY CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H PAKIETY ZDROWOTNE SENIORZY GALERIA DO POBRANIA

Zapisy do lekarza POZ

Trwają zapisy do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (tzw. POZ) w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego. Zapraszamy do wypełniania deklaracji. Wystarczy zgłosić się do rejestracji naszej placówki przy Wileńskiej 44 w Gdańsku. Przypominamy, że wizyty u lekarza POZ odbywają się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jednocześnie przypominamy, że pacjent może bezpłatnie wybrać lekarza rodzinnego do trzech razy w ciągu jednego roku kalendarzowego. Każda kolejna zmiana wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł. Opłaty nie są wymagane, jeżeli zmiana nastąpiła z przyczyn niezależnych od pacjenta. 

Osoba ubezpieczona może wybrać tylko jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wybór lekarza rodzinnego następuje na podstawie tzw. deklaracji wyboru.
Zawiera ona:
1) dane dotyczące świadczeniobiorcy:
a) imię i nazwisko,
b) nazwisko rodowe,
c) datę urodzenia,
d) płeć,
e) numer PESEL, o ile taki został nadany,
f) miejsce nauki - w przypadku uczniów i studentów,
g) adres zamieszkania,
h) numer telefonu;
2) określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór;
3) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonych;
4) kod oddziału wojewódzkiego Funduszu;
5) dane dotyczące lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej:
a) imię i nazwisko,
b) siedzibę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
c) miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
6) datę dokonania wyboru;
7) podpis świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego;
8) podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru.

Zapraszamy do wyboru lekarza rodzinnego w placówce Swissmed.


[2019-03-07]

Formularz kontaktowy

Ładowanie