Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H LECZENIE OTYŁOŚCI PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY PAKIETY ZDROWOTNE POMOC DORAŹNA

Pakiety

Proponujemy Państwu jeden pakiet prowadzenia ciąży i 2 pakiety porodowe, których opisy i porównanie znajdują się poniżej.

1. Pakiet MOJA CIĄŻA

Pakiet MOJA CIĄŻA obejmuje opiekę nad ciężarną od momentu planowania ciąży do zakończenia połogu, sprawowaną przez wykwalifikowany personel medyczny, z pomocą wysokiej jakości sprzętu medycznego, na terenie Szpitala Swissmed.

Pakiet zawiera:

Lp./Termin badania

Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia (zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej ze stycznia 2019r.)

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

0. /przed ciążą

wywiad i badanie przedmiotowe

pomiar RR

ocena BMI

USG ginekologiczne

badania: morfologia, TSH

przygotowanie pacjentki do zajścia w ciążę oraz zalecenia na czas „wczesnej” ciąży

cytologia (jeśli nie była wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy)

1. /do 10 tygodnia ciąży

Badanie podmiotowe i przedmiotowe

ocena ryzyka ciążowego

pomiar RR

USG położnicze

badania: morfologia, mocz badanie ogólne, TSH, glukoza na czczo,

VDRL, HIV, HCV,

TOXO IgM i IgG

CMV IgM i IgG

różyczka IgM i IgG (jeśli ciężarna nie była szczepiona, nie chorowała lub w przypadku braku informacji)

grupa krwi + przeciwciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych

cytologia ( jeśli nie była wykonana  w ciągu ostatnich 6 miesięcy)

2. /11. - 14. tydzień ciąży

Badanie podmiotowe i przedmiotowe

pomiar RR

ocena ryzyka ciążowego

ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji

USG „genetyczne”

zgodnie z rekomendacjami PTGiP

4./ 18. - 22. tydzień ciąży

Badanie podmiotowe i przedmiotowe

pomiar RR

ocena ryzyka ciążowego

USG „połówkowe”

zgodnie z rekomendacjami PTGiP

5./ 21. - 26. tydzień ciąży

Badanie podmiotowe i przedmiotowe

pomiar RR

ocena ryzyka ciążowego

 

rozpoczęcie edukacji przedporodowej:

„szkoła rodzenia” - po 24. tygodniu ciąży

 

USG położnicze z oceną czynności serca płodu

badania: morfologia, mocz badanie ogólne, OGTT „trzypunktowe”,

przeciwciała anty RhD u ciężąrnych Rh(-)

TOXO IgM – u ciężarnych z ujemnym wynikiem w I trymestrze ciąży

6./ 27. - 32. tydzień ciąży

Badanie podmiotowe i przedmiotowe

pomiar RR

ocena ryzyka ciążowego

USG

zgodnie z rekomendacjami PTGiP

badania: morfologia, mocz badanie ogólne,

przeciwciała anty RhD u ciężąrnych Rh(-)

podanie immunoglobuliny anty RhD – w przypadku występowania wskazań (między 28. a 30. tygodniem ciąży)

7./ 33. - 35. tydzień ciąży

Badanie podmiotowe i przedmiotowe

pomiar RR

ocena ryzyka ciążowego

 

 

USG położnicze z oceną czynności serca płodu

badania: morfologia krwi, mocz badanie ogólne, antygen HbS, HIV, VDRL, HCV

wymaz z pochwy i odbytu na posiew bakteriologiczny  wkierunku GBS (po 35. tygodniu ciąży)

8./ po 35. tygodniu ciąży

Kwalifikacja do porodu w Szpitalu Swissmed

 

USG położnicze z oceną czynności serca płodu

KTG (z oceną lekarską oraz matematyczną)

konsultacja anestezjologiczna

konsultacja neonatologiczna

badania: morfologia i układ krzepnięcia (optymalnie nie wcześniej niż 24h przed porodem w przypadku planowego rozwiązania lub indukcji porodu)

9./ 38. - 39. tydzień ciąży

Badanie podmiotowe i przedmiotowe

pomiar RR

ocena ryzyka ciążowego

 

USG położnicze z oceną czynności serca płodu

badania: morfologia krwi, mocz badanie ogólne

KTG (z oceną lekarską oraz matematyczną)

10./ 40. tydzień ciąży

Badanie podmiotowe i przedmiotowe

pomiar RR

ocena ryzyka ciążowego

ustalenie daty hospitalizacji, tak aby poród miał miejsce przed końcem 42. tygodnia ciąży

USG

zgodnie z rekomendacjami PTGiP

KTG (z oceną lekarską oraz matematyczną)

11./ połóg 6. - 8. doba po porodzie

Zdjęcie szwów z rany krocza lub powłok brzusznych

badanie przedmiotowe noworodka,

wskazówki i zalecenia dotyczącego dalszej opieki nad noworodkiem

Konsultacja neonatologiczna

12./ połóg 4-6 tygodni po porodzie

Badanie podmiotowe i przedmiotowe

poporodowe

USG ginekologiczne

2. Pakiet porodowy STANDARD
PAKIET STANDARD*


  1. Poród w jednoosobowej sali porodowej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt medyczny.
  2. Cięcie cesarskie wykonywane w sali operacyjnej przystosowanej wyłącznie do wykonywania cięć cesarskich.
  3. Pobyt w dwuosobowej sali, z łazienką, zorganizowanej w systemie rooming-in
   – 2 doby od chwili porodu lub cięcia cesarskiego.
  4. Kwalifikacyjna wizyta po 35. tygodniu ciąży (termin wyznaczony po wstępnej kwalifikacji drogą elektroniczną).
  5. Telefoniczna konsultacja anestezjologiczna.
  6. Konsultacja neonatologiczna po 35. tygodniu ciąży lub po przyjęciu Pacjentki na Oddział Położniczo Neonatologiczny Szpitala Swissmed.
  7. Podczas porodu: opieka położnej, lekarzy ginekologa-położnika, neonatologa oraz anestezjologa.
  8. Znieczulenie zewnątrzoponowe na życzenie pacjentki.
  9. Hospitalizacja: 2 doby od dnia porodu.
  10. Badania przesiewowe u noworodków: badania słuchu, pulsoksymetria wykonywana po porodzie, podanie witaminy K i D według obowiązujących wytycznych.
  11. Szczepienia ochronne noworodków realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (p/gruźlicy oraz WZW B) szczepionką ENGERIX.
  12. Pomoc w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych nad pacjentką i noworodkiem.
  13. Konsultacja laktacyjna w oddziale.
  14. Pełne wyżywienie podczas pobytu w oddziale, uwzględniające diety specjalistyczne.
  15. Konsultacja fizjoterapeuty po porodzie fizjologicznym oraz cięciu cesarskim – online (centrum.fizjoplus@gmail.com).
  16. Wizyta kontrolna w 7 dobie po porodzie lub cięciu cesarskim (zdjęcie szwów)  - wyłącznie według zalecenia lekarza ginekologa.
  17. Wizyta kontrolna neonatologiczna w pierwszym tygodniu życia dziecka - wyłącznie według zalecenia lekarza neonatologa.
  18. Obecność osoby towarzyszącej podczas porodu naturalnego według życzenia pacjentki.
Koszt Pakietu Porodowego STANDARD – 9800 zł


Umowa – Porody Standard Swissmed

*Powyższe propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mają charakter informacyjny. Szczegóły oferty dostępne są na Oddziale lub pod numerem telefonu 58 524 15 42.

3. Pakiet porodowy PREMIUM

PAKIET PREMIUM*


   1. Poród w jednoosobowej sali porodowej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt medyczny.

   2. Cięcie cesarskie wykonywane w sali operacyjnej przystosowanej wyłącznie do wykonywania cięć cesarskich.

   3. Pobyt w jednoosobowej sali, z łazienką, zorganizowanej w systemie rooming-in
    – 2 doby od chwili porodu lub cięcia cesarskiego.

   4. Kwalifikacyjna wizyta po 35. tygodniu ciąży (termin wyznaczony po wstępnej kwalifikacji drogą elektroniczną).

   5. Telefoniczna konsultacja anestezjologiczna.

   6. Konsultacja neonatologiczna po 35. tygodniu ciąży lub po przyjęciu Pacjentki na Oddział Położniczo Neonatologiczny Szpitala Swissmed.

   7. Wizyty kontrolne po 36 tygodniu ciąży: badanie ginekologiczne, USG, KTG wykonane na zlecenie lekarza Oddziału Położniczo-Neonatologicznego Szpitala Swissmed.

   8. Podczas porodu: opieka położnej, lekarzy ginekologa-położnika, neonatologa oraz anestezjologa.

   9. Znieczulenie zewnątrzoponowe na życzenie pacjentki.

   10. Hospitalizacja: 2 doby od dnia porodu.

   11. Badania przesiewowe u noworodków: badania słuchu, pulsoksymetria wykonywana po porodzie, podanie witaminy K i D według obowiązujących wytycznych.

   12. Szczepienia ochronne noworodków realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (p/gruźlicy oraz WZW B) szczepionką ENGERIX.

   13. Pomoc w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych nad pacjentką i noworodkiem.

   14. Konsultacja laktacyjna w oddziale.

   15. Pełne wyżywienie podczas pobytu w oddziale, uwzględniające diety specjalistyczne.

   16. Konsultacja fizjoterapeuty po porodzie fizjologicznym oraz cięciu cesarskim - online (centrum.fizjoplus@gmail.com).

   17. Wizyta kontrolna w 7 dobie po porodzie lub cięciu cesarskim (zdjęcie szwów) - wyłącznie według zalecenia lekarza ginekologa.

   18. Wizyta kontrolna neonatologiczna w pierwszym tygodniu życia dziecka - wyłącznie według zalecenia lekarza neonatologa.

   19. Obecność osoby towarzyszącej podczas porodu naturalnego według życzenia pacjentkiKoszt Pakietu Porodowego PREMIUM – 13000 zł


Umowa – Porody Premium Swissmed

*Powyższe propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mają charakter informacyjny. Szczegóły oferty dostępne są na Oddziale lub pod numerem telefonu 58 524 15 42.

4. Porównanie pakietów porodowych

USŁUGA

Pakiet Standard

Pakiet
Premium

hospitalizacja: specjalistyczna, kompleksowa, całodobowa opieka medyczna w komfortowej sali dwuosobowej z łazienką, zorganizowanej w systemie rooming-in – 2 doby od dnia porodu

x

 

hospitalizacja: specjalistyczna, kompleksowa, całodobowa opieka medyczna w komfortowej sali jednoosobowej z łazienką, zorganizowanej w systemie rooming-in – 2 doby od dnia porodu

 

x

pełne wyżywienie podczas pobytu w oddziale, zgodne z dietą dostosowana do potrzeb pacjentki

x

x

możliwość pobytu w sali osoby towarzyszącej z wyżywieniem podczas hospitalizacji pacjentki od momentu rozpoczęcia porodu

 

x

konsultacja kwalifikacyjna od 36 tygodnia ciąży (badanie KTG, porada ginekologiczna)

x

x

konsultacja anestezjologiczna przed porodem

x

x

konsultacja neonatologiczna przed porodem

x

x

opracowanie planu porodu

x

x

poród drogami natury lub przez cięcie cesarskie

x

x

obecność osoby towarzyszącej podczas porodu naturalnego według życzenia pacjentki

x

x

podczas porodu - opieka położnej, lekarzy ginekologa-położnika, neonatologa oraz anestezjologa

x

x

farmakologiczne oraz niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu

x

x

znieczulenie zewnątrzoponowe na życzenie pacjentki

x

x

konsultacja laktacyjna w oddziale

x

x

konsultacja fizjoterapeuty po porodzie oraz cięciu cesarskim w oddziale

x

x

wizyta kontrolna u lekarza ginekologa w 7 dobie po porodzie lub cięciu cesarskim (zdjęcie szwów)

x

x

badania przesiewowe u noworodków

x

x

pulsoksymetria wykonywana po porodzie, podanie witaminy K i witaminy D wg obowiązujących wytycznych

x

x

szczepienia ochronne noworodków realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (p/gruźlicy oraz WZW B - szczepionką ENGERIX)

x

x

pomoc w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych nad pacjentką i noworodkiem

x

x

1 wizyta kontrolna u lekarza neonatologa w pierwszym tygodniu życia dziecka

x

x

Informacja

Zapoznaj się z ważnnymi dokumentami do pobrania dla pacjentów szpitala:
Dokumenty do pobrania

Formularz kontaktowy

Ładowanie