Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Prof. Dr hab. n. med. Maciej Śmietański

 


Absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej. Do roku 2018 ordynator ośrodka leczenia przepuklin w Pucku, pracownik GUMed. W latach 2012-2017  Sekretarz ds.  nauki Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS). W roku 2009 współtworzył Krajowy Rejestr Operacji Przepuklin Pachwiny (KROPP). Od roku 2009 kierownik konsorcjum naukowego GUMed i PG w realizowanym z funduszy UE programie „Poprawa jakości leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych.” Autor lub współautor ponad 60 prac w czasopismach naukowych, redaktor Polskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny. Wykładał na zaproszenie w wielu krajach Unii Europejskiej, USA, Rosji i Chinach. W latach 1999-2003 współpracownik EU Hernia Trialists Collaboration,  a w roku 2009 współtwórca Europejskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny i klasyfikacji przepuklin brzusznych i okołostomijnych. Wicedyrektor Europejskiego Rejestru Operacji Przepuklin Brzusznych (EuraHS). W życiu prywatnym od 25 lat w związku małżeńskim, ojciec 2 synów, artysta wizualny.  

Nominację profesorską otrzymał w 2020 r.

Rodzaje wykonywanych zabiegów

Operacje przepuklin pachwiny sposobami:
  • Otwarta metoda Lichtensteina (jedno- i obustronnie)
  • Laparoskopowy zabieg z dostępu TAPP (jedno- i obustronnie)
  • Metoda Stoppy w przepuklinach pachwinowych obustronnych (na otwarto i laparoskopowo)
Operacje pierwotnych przepuklin przedniej ściany brzucha:
  • Z dostępu laparoskopowego z implantem w pozycji IPOM
  • Hybrydowe w przepuklinach linii pośrodkowej ciała i pępku technikami MILOS i e-MILOS
Operacje przepuklin pooperacyjnych:
  • Z dostępu otwartego z implantem w pozycji sub-lay
  • Z dostępu laparoskopowego z implantem w pozycji IPOM
  • Hybrydowe w przepuklinach linii pośrodkowej ciała i nawrotowych w pępku technikami MILOS i e-MILOS
  • Przesunięcia płatowe w dużych ubytkach pooperacyjnych przedniej ściany brzucha sposobami Ramireza i TAR
  • Endoskopowy ACS
Operacje rekonstrukcyjne w poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha

Operacje jednoczasowe rozejścia kresy białej, przepukliny pępkowej i abdominoplastyka z usunięciem nadmiaru skóry. Operacje wykonuje się z użyciem implantów syntetycznych, przesunięciem lub przeszczepieniem pępka i abdominoplastyką. Zawiera ona elementy chirurgii przepuklin, chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej.

Poporodowa niewydolność przedniej ściany brzucha dotyczy ok. 10- 15 % kobiet po przebytych ciążach. Coraz częstsze występowanie tego zespołu związane jest z opóźnieniem decyzji o pierwszej ciąży i poprawą opieki nad matką (wyższej niż w poprzednich dziesięcioleciach wagi urodzonych dzieci). Zespół PPAWIS prowadzi do znacznego rozciągnięcia brzucha (rozstęp mięśni prostych), przepukliny pępkowej i różnego stopnia nieodwracalnej deformacji skóry (rozstępy). W ostatnich latach prace prowadzone przez prof. Macieja Śmietańskiego (przeprowadzającego zabiegi rekonstrukcji PPAWIS w szpitalu Swissmed) doprowadziły do pełniejszego zrozumienia tej patologii. Szczegółowe ankiety pozwoliły włączyć do opisu choroby bóle pleców wynikające z utraty statyki tułowia, ale także zespół zaburzeń psychicznych polegających na utracie samooceny, braku akceptacji w życiu społecznym i towarzyskim, oraz znaczny spadek satysfakcji w życiu seksualnym. To kompleksowe podejście do problemu pozwoliło na przedstawienie nowej definicji choroby jako Zespołu Poporodowej Niewydolności Brzucha (ang. PPAWIS) na światowym kongresie przepuklinowym w Hamburgu (maj 2019) i uznania jej jako obowiązującej na świecie.
Prof. Dr hab. Maciej Śmietański leczył jak dotąd u ponad 200 chorych z tym zespołem, stosując technikę wszczepienia implantu połączoną z plastyką powłok brzucha, pozwalającą nie tylko na rekonstrukcję powłok skórnych, ale także na powrót funkcji, ustąpienie dolegliwości bólowych i wzrost jakości życia u ponad 90% chorych. Należy podkreślić, że zaproponowana technika operacyjna pozwala na wykonanie zabiegu bez ingerencji w otrzewną i mięśnie brzucha, prowadzi więc do rekonstrukcji nie zamykając pacjentkom drogi do ewentualnych innych operacji w przyszłości. To autorskie podejście jest również głosem w dyskusji światowej nad najlepszą metodą zaopatrzenia PPAWIS. Prof. Śmietański prowadząc pełną dokumentację udowodnił, że zaproponowana metoda pozwala na uzyskanie poprawy we wszystkich zakresach ww. zespołu, co czyni ją metodą z wyboru.
Kompleksowe leczenie proponowane przez Swissmed jest unikalne i autorskie, tym istotniejsze dla rosnącej grupy chorych, że nie uwzględniane przez NFZ jako rozpoznanie, ani nie refundowane w leczeniu, a istotne dla kobiet poszukującym rozwiązania w tej częstej patologii. 

Rozmowa z Prof. Dr. hab. n. med. Maciejem Śmietańskim

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy z profesorem Maciejem Śmietańskim o Centrum Leczenia Przepuklin i operacjach przedniej ściany brzucha.Formularz kontaktowy

Ładowanie