Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Nowa inwestycja

Po 11 latach od wejścia na giełdę Grupa Swissmed rozpoczyna działania inwestycyjne mające na celu stworzenie nowego Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego przeznaczonego głównie dla osób starszych, niesamodzielnych, przewlekle chorych oraz pacjentów wymagających rehabilitacji. Nowe Centrum powstanie na działce 1,7 ha graniczącej ze szpitalem Swissmed w Gdańsku, a inwestycją zajmie się należąca do Grupy Swissmed spółka Swissmed Opieka.

 

Po raz kolejny Swissmed dowodzi, że w kwestii innowacyjności usług medycznych stara się być krok do przodu: jako pierwsza medyczna spółka w Polsce wprowadziła swoje akcje do obrotu publicznego na warszawskiej giełdzie, szpital Swissmed był pierwszym prywatnym szpitalem na Pomorzu i jako pierwsza placówka szpitalna w Gdańsku otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Dziś, podążając za zmianami demograficznymi, rozpoczyna inwestycję Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Swisscare.

Głównym założeniem jest kompleksowość usług oferowanych w Centrum. Oprócz Domu Pomocy Społecznej i ośrodka opieki dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych, będzie również pełne zaplecze medyczne w postaci zakładu opiekuńczo-leczniczego dla kilkudziesięciu pensjonariuszy, oddziału szpitalnego z blokiem operacyjnym i poradni dla pacjentów ambulatoryjnych, gdzie oprócz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dyżury pełnił będzie także geriatra i lekarz specjalista rehabilitacji. Duży nacisk położony zostanie właśnie na rehabilitację, stąd część rekreacyjno-sportowa posiadać będzie basen oraz sale i sprzęt do rehabilitacji indywidualnej i zbiorowej. Pensjonariusze i pacjenci będą także mieli dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w istniejącym szpitalu Swissmed.


Dopełnieniem oferty mają być  działania społeczne i edukacyjne realizowane w działających w ośrodku Akademiach Edukacji i Kultury, Centrum Wolontariatu Opiekuńczego oraz Centrum Szkoleniowym dla personelu medycznego i opiekuńczego. Tu odbywać się będą wykłady, warsztaty i zajęcia promujące zdrowie i aktywność fizyczną oraz szkolenia dla osób zaangażowanych w sferę opiekuńczą, pielęgniarską i medyczną.

Zupełnie innowacyjne podejście do opieki nad seniorami przejawia się w planowanym otwarciu przedszkola dla dzieci wymagających rehabilitacji i dzieci zdrowych, gdzie najmłodsi będą mogli uczestniczyć w zajęciach integracyjnych z pensjonariuszami domu opieki. Wśród proponowanych zajęć będzie wspólne uprawianie ogródka warzywnego, uczestnictwo w warsztatach kulinarnych, utworzenie klubu sportowego i klubu majsterkowicza, warsztaty arteterapii, wspólne czytanie książek, itp.  Tak sformułowany program da pensjonariuszom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, miasta, gminy.

W kolejnym etapie inwestycji grupa Swissmed zbuduje osiedle domów z mieszkaniami dla seniorów nie wymagających stałej opieki. Oni również będą mogli korzystać zarówno z zaplecza medycznego jak i oferty edukacyjnej i społecznej. Bliskość szpitala i pomocy medycznej z pewnością wpłynie na atrakcyjność i wyjątkowość oferty.

Finansowanie projektu nastąpi częściowo ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży szpitala w Warszawie, a w pozostałej części za pośrednictwem instytucji finansowych i możliwych dotacji unijnych.

Od kilkunastu miesięcy Swissmed prowadzi w wydzielonej części gdańskiego szpitala pilotażowy program, mający na celu zebranie doświadczeń i opinii na temat oferowanej opieki nad seniorami. Dotychczasowe zainteresowanie ze strony rynku pozwala na jednoznaczne określenie nowej strategii spółki, jako kroku w dobrym kierunku.

Formularz kontaktowy

Ładowanie