Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY LEKARZ RODZINNY CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H PAKIETY ZDROWOTNE SENIORZY GALERIA DO POBRANIA

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe jednostki dominującej SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S. A.

1. 2014

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2014
zysk netto/przychody ze sprzedaży 00,00%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2014
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 00,00

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2014
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 00,00

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2014
zysk netto/aktywa ogółem 00,00%

2. 2013

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2013
zysk netto/przychody ze sprzedaży 00,00%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2013
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 00,00

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2013
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 00,00

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2013
zysk netto/aktywa ogółem 00,00%

3. 2012

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2012
zysk netto/przychody ze sprzedaży -28,50%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2012
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 00,42

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2012
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 68,00

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

 Wskaźnik 2012
 zysk netto/aktywa ogółem -15,50%

4. 2011

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2011
zysk netto/przychody ze sprzedaży -27,60%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2011
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 00,58

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2011
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 53,30

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2011
zysk netto/aktywa ogółem 17,30%

5. 2010

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2010
zysk netto/przychody ze sprzedaży -2,90%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2010
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,71

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2010
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 18,50

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2010
zysk netto/aktywa ogółem -2,00%

Formularz kontaktowy

Ładowanie