Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Informacje finansowe

1. 2014


w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) Okres od 2014-04-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17460
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2037
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4135
Zysk (strata) netto -4202
Aktywa razem 60419
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39107
Zobowiązania długoterminowe 19092
Zobowiązania krótkoterminowe 13554
Kapitał własny 21312
Kapitał akcyjny 61182
Liczba akcji 56341441,82
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję -

2. 2013


w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)
Okres od 2013-04-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22142
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8342
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4673
Zysk (strata) netto 3020
Aktywa razem 62900
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37386
Zobowiązania długoterminowe 26343
Zobowiązania krótkoterminowe 11043
Kapitał własny 25514
Kapitał akcyjny 61182
Liczba akcji 61182234
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję -

3. 2012


w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) Okres od 2012-04-01 do 2013-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38332
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6481
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -9386
Zysk (strata) netto -10917
Aktywa razem 70346
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47852
Zobowiązania długoterminowe 27072
Zobowiązania krótkoterminowe 20780
Kapitał własny 22494
Kapitał akcyjny 61182
Liczba akcji 61182234
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję -

4. 2011


w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44841
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13638
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -14785
Zysk (strata) netto -12365
Aktywa razem 71547
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38136
Zobowiązania długoterminowe 28806
Zobowiązania krótkoterminowe 9330
Kapitał własny 33411
Kapitał akcyjny 61182
Liczba akcji 61166223
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję -

5. 2010


w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38880
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2630
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2817
Zysk (strata) netto -1111
Aktywa razem 56158
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10372
Zobowiązania długoterminowe 1700
Zobowiązania krótkoterminowe 8672
Kapitał własny 45786
Kapitał akcyjny 61027
Liczba akcji 56800035,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję -

Formularz kontaktowy

Ładowanie