Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Kalendarium

1. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

 • za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. – 29 sierpnia 2017 r.
 • za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. – 14 lutego 2018 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

 • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego trwające od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r. – 20 grudnia 2017 r.

RAPORTY ROCZNE:

 • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. – 19 czerwca 2017 r.
 • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. – 19 czerwca 2017 r.

2. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r.

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

 • za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. – 14 sierpnia 2015 r.
 • za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. – 12 lutego 2016 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

 • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego trwające od 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r. – 30 listopada 2015 r.

RAPORTY ROCZNE:

 • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. – 19 czerwca 2015 r.
 • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.   – 19 czerwca 2015 r.

3. Daty Walnych Zgromadzeń

15-09-2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

28-11-2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

12-08-2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

26-09-2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

23-05-2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11-10-2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

17-08-2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

03-06-2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

26-11-2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11-06-2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

29-01-2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

4. Daty zdarzeń korporacyjnych


 • 15 października 2004 r. -  Pierwsze notowanie akcji Swissmed Centrum Zdrowia na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
 • 04 października 2005 r. - nabycie 100% udziałów w spółce Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.
 • Październik-listopad 2005 r. - przeprowadzenie publicznej emisji akcji serii D
 • 9 marca 2006 r. - dzień ustalenia prawa poboru Akcji Serii E.
 • 6 marca 2006 r. - Ostatni dzień notowania na GPW akcji Emitenta z prawem poboru do akcji serii E,
 • 7 marca 2006 r. - pierwszy dzień notowania na GPW akcji Emitenta bez prawa poboru do akcji serii E,
 • 4 kwietnia 2006 r.  - pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru do akcji serii E,
 • 11 kwietnia 2006 r. - ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru do akcji serii E,
 • 25 października 2006 r. - ostatni dzień notowania na GPW akcji Emitenta z prawem poboru do akcji serii F,
 • 30 października 2006 r. - dzień ustalenia prawa poboru Akcji Serii F,
 • 28 listopada 2006 r. - pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru do akcji serii F,
 • 6 grudnia 2006 r. - ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru do akcji serii F,
 • 25 stycznia 2007 r. - wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F.
 • 31 maja 2010 r. - rejestracja przez KDPW akcji serii H oraz akcji serii I.
 • 09 czerwca 2010 r. - wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H oraz akcji serii
 • 17 lutego 2011 r. - wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H.
 • 21 marca 2011 r. - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty
  61.027.234,00 zł do kwoty 61.182.234,00 zł, to jest o kwotę 155.000,00 zł w wyniku objęcia przez akcjonariuszy akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego i rejestracji 155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii

Formularz kontaktowy

Ładowanie