Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA REHABILITACJA LEKARZ RODZINNY CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H PAKIETY ZDROWOTNE SENIORZY GALERIA DO POBRANIA

Władze spółki

Rada Nadzorcza i Zarząd

1. Rada Nadzorcza

Bruno Hangartner ukończył wyższą szkołę techniczną oraz szwajcarską uczelnię uzyskując specjalizację z dziedziny sprzedaży i zarządzania marketingowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w AMS, American Hospital Supply w Szwajcarii, a następnie w Angiomed AG w Niemczech, jako kierownik ds. sprzedaży. Obecnie zasiada w organie zarządzającym spółki TF Holding AG, której jest właścicielem. Spółka ta jest głównym akcjonariuszem Emitenta. Pan Bruno Hangartner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Bruno Hangartner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Barbara Ratnicka–Kiczka posiada wykształcenie wyższe prawnicze - adwokat. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1982 roku. Od 1982 do 1983 była zatrudniona, jako pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego u prof. Kruczalaka na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1983 - 1986 pełniła funkcję aplikanta adwokackiego w Zespole Adwokackim nr 1 w Sopocie. Od 1986 roku prowadzi w Gdańsku Kancelarię Adwokacką adw. B. Ratnicka - Kiczka. Pani Barbara Ratnicka - Kiczka nie pełni żadnej funkcji w organach spółek kapitałowych lub innych osobach prawnych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej. Nie prowadzi żadnej innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spełnia kryteria niezależności.


dr n. med. Wojciech Rogowski jest lekarzem medycyny. W 1991 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1995 r. uzyskał specjalizację I stopnia z radioterapii onkologicznej. W 1999 r. uzyskał specjalizację II stopnia z radioterapii onkologicznej, a w 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Pan Wojciech Rogowski w 2002 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii i zarządzania i uzyskał tytułu MBA. W 2004 r. uzyskał specjalizację z onkologii klinicznej. Pan Wojciech Rogowski przynależy do: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz do European Society for Therapeutic Radiology and Oncology.

Przebieg pracy zawodowej nowego członka Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

(a)    od 1991 r. do 2008 r. Klinika Onkologii i Radioterapii AMG w Gdańsku i Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna w Gdańsku

(b)    od 16.06.2008 r. do 31.08.2015 r. Ordynator Oddziału Chemioterapii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

(c)    od 11.09.2009 r. do 30.09.2015 r. Kierownik Oddziału Klinicznego Chemioterapii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie    

(d)    od 15.09.2005 r. Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Medyczny Magodent Sp. z o.o. (Grupa Luxmed).

Ponadto Pan Wojciech Rogowski posiada następujące doświadczenie:

(1)    utworzenie Poradni Onkologicznej przy Szpitalu im. św. Jana w Starogardzie Gdańskim oraz pełnienie funkcji Kierownika tej Poradni od 1996 r. do 2008 r.

(2)    kierowanie pracami Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów Złośliwych w Gdańsku od 1999 r. do 2004 r.

(3)    praca w krajowym zespole ekspertów wyceniających procedury radioterapeutyczne uwieńczona powstaniem procedur wysokospecjalistycznych w radioterapii,

(4)    doświadczenie związane z kierowaniem Klinicznym Oddziałem Chemioterapii w Olsztynie,

(5)    współpraca z oddziałami wojewódzkimi NFZ m.in. w opiniowaniu zasadności leczenia, kreowaniu polityki regionalnej w dziedzinie onkologii, tworzeniu map potrzeb zdrowotnych,

(6)    zarządzanie 80 osobowym personelem w Szpitalu MSWiA w Olsztynie i 600 osobowym w Magodent Sp. z o.o. w Warszawie,

(7)    inicjator i główny organizator Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych,

(8)udział w licznych panelach ekspertów i organach doradczych w tym m in.: członek Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie kadencja 2012 -2016, członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki od 16.07.2012 r., Konsultant Wojewódzki do spraw onkologii klinicznej województwa warmińsko-mazurskiego od 2012 r., członek Krajowej Rady do Spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia od grudnia 2014 r.

Pan Wojciech Rogowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pan Wojciech Rogowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Andrzej Przewoźnik posiada wykształcenie wyższe - dyplom magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych w 1989 roku. W dniu 21.04.1994 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych nr 533. Przebieg pracy zawodowej:

1994 r. – 2000 r. Dom Maklerski BGK S.A. (do 1995 r. pod nazwą Biuro Maklerskie Kant IMM) - makler papierów wartościowych, od 1995 r. kierownik działu rynku wtórnego, od 1996 r. Wiceprezes Zarządu, od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu.

2000 r. - 2003 r. Dom Maklerski Polonia Net S.A. - makler papierów wartościowych, Dyrektor Oddziału Warszawskiego.

2005 r. - 2015 r. Capital Partners S.A. - Dyrektor Inwestycyjny.

2005 r. - nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. - makler papierów wartościowych,  Prezes Zarządu.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta wykonuje działalność w   Domu Maklerskim Capital Partners S.A. - pracując jako makler papierów wartościowych i sprawując funkcję Prezesa Zarządu oraz w Procad S.A. - wykonując funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Żadna z wykonywanych przez pana Andrzeja Przewoźnika działalności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Przewoźnik nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta, w szczególności, ani jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Andrzej Przewoźnik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Rafał Litwic, radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 – 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych, konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych: Grand Fidelia S.A., Caspar Asset Management S.A., oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Pan Rafał Litwic nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Rafał Litwic nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. ZARZĄD

Roman Walasiński, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Urodzony w roku 1964, pan Roman Walasiński otrzymał wykształcenie prawnicze i od lat 90-tych jest wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych i Okręgowej Rady Adwokackiej. Związany jest z branżą medyczną od roku 1995, a od 1998 roku pracuje w obecnym Swissmedzie, początkowo jako prokurent, dyrektor generalny i ostatecznie prezes zarządu. Ponadto jest społecznikiem, radnym dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, członkiem BCC oraz wiceprezesem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Laureat Złotej Dziesiątki plebiscytu BIZNESMEN ROKU 2003 w województwie pomorskim otrzymał także Dyplom dla Mistrza Kadr 2004 roku w ochronie zdrowia za działania  promujące nowoczesne zarządzanie kadrami w ochronie zdrowia. Od roku 2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

Formularz kontaktowy

Ładowanie