Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY LEKARZ RODZINNY CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H PAKIETY ZDROWOTNE SENIORZY GALERIA DO POBRANIA

O spółce

Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego grupy kapitałowej

Emitent prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Jego aktywność jest skoncentrowana na dwóch podstawowych obszarach działalności biznesowej:

 1. Operator Medyczny

  Działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych. Obejmuje ona usługi:

  • lecznictwa otwartego, realizowane w kilku przychodniach (przychodniach w Centrum przy ul. Wileńskiej w Gdańsku, przy Jaśkowej Dolinie 132 w Gdańsku oraz w Gdyni przy ul. Armii Krajowej i w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wita Stwosza), oferując badania diagnostyczne (m. in. badania endoskopowe, USG, RTG, TK, badania pola widzenia, bezkontaktowe badanie ciśnienia śródgałkowego) oraz porady lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny (m. in. chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, kardiologii, endokrynologii, okulistyki, neurochirurgii, urologii, andrologii, dermatologii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii dzieci, ortopedii, diabetologii, neurologii, gastroenterologii, laryngologii i medycyny pracy);
  • lecznictwa szpitalnego, prowadzonego od marca 2004 na bazie infrastruktury własnego Szpitala zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 (do marca w wynajętej części Szpitala ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku - tzw. Szpitala Studenckiego).

  Operator Medyczny świadczy także usługi medyczne na rzecz podmiotów zewnętrznych wynajmujących gabinety lekarskie, sale operacyjne i inne od Operatora Infrastruktury.

 2. Operator Infrastruktury

  Działalność polegająca na budowie i eksploatacji obiektów związanych z ochroną zdrowia oraz tworzenie systemów zarządzania tymi placówkami.

Koncepcja zarządzania Szpitalem poprzez wydzielenie dwóch jednostek funkcjonalnych: Operatora Infrastruktury i Operatora Medycznego, została wypracowana na bazie wiedzy i doświadczeń zagranicznych konsultantów z USA, Wielkiej Brytanii oraz polskich menadżerów. Charakteryzuje się komercyjnym podejściem do świadczenia usług medycznych i korzystania z infrastruktury medycznej.

Celem Operatora Medycznego jest realizowanie świadczeń na rzecz podmiotów, z którymi podpisał stosowne umowy, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia, a także efektywne wykorzystanie zatrudnionego podstawowego personelu medycznego poprzez świadczenie usług na rzecz lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie oraz obcych ZOZ-ów, które to podmioty korzystają z infrastruktury Spółki i obsługują swoich pacjentów.

Celem Operatora Infrastruktury jest możliwie najlepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury medycznej (obecnie Szpitala), czyli zapewnienie jak największego jej "obłożenia", co w naturalny sposób prowadzi do wspomagania Operatora Medycznego w dążeniu do pozyskania jak największej liczby pacjentów i współpracujących lekarzy. Zgodnie z założeniami polityki handlowej, Operator Infrastruktury wynajmuje wyposażony obiekt Szpitala (poszczególne jego części) na warunkach umowy o współkorzystanie, lekarzom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie oraz obcym Zakładom Opieki Zdrowotnej, umożliwiając jednocześnie prowadzenie działalności medycznej własnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

Równolegle, w zakresie działalności Operatora Infrastruktury jest prowadzenie działalności inwestycyjnej ukierunkowanej na budowę i eksploatację obiektów ochrony zdrowia oraz tworzenie systemów zarządzania prywatnymi placówkami służby zdrowia.

Elastyczność w zakresie oferowanych usług osiągana jest poprzez: uniwersalność infrastruktury, ograniczenie do minimum personelu własnego zapewniającego jedynie podstawowy poziom opieki, szeroką współpracę z wysokiej klasy specjalistami zewnętrznymi, którzy wykonują poszczególne usługi (konsultacje, zabiegi) wykorzystując zaplecze Operatora Infrastruktury i personelu podstawowego Operatora Medycznego.

Efektem przyjęcia opisanej koncepcji jest odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni Szpitala na wzór placówek funkcjonujących w Europie Zachodniej. Nie posiada on wydzielonych oddziałów; zorganizowany jest za to w nowoczesny sposób na zasadzie ciągu funkcjonalnego odpowiadającego poszczególnym etapom pobytu pacjenta w szpitalu.

Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności Emitenta

Oferta Spółki obejmuje bardzo szeroki zakres usług medycznych, które mogą zostać sklasyfikowane w następujące grupy usług:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • diagnostyki specjalistycznej obejmującej badania specjalistyczne i konsultacje lekarzy specjalistów, w tym m. in.  chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, okulistyki, neurochirurgii,
 • lecznictwa szpitalnego (zabiegi chirurgiczne),
 • usług medycznych dla obcych podmiotów, tj. asysta zabiegowa, znieczulanie do zabiegów, opieka pooperacyjna,
 • medycyny pracy,
 • orzecznictwa medycznego na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych,
 • badań profilaktycznych oraz badań okresowych kierowców.

Usługi te są podstawową działalnością Operatora Medycznego.

Jednocześnie Operator Infrastruktury udostępnia infrastrukturę Szpitala podmiotom zewnętrznym, które na mocy umowy o współkorzystanie realizują świadczenia medyczne na rzecz swoich pacjentów, tj. specjalistyczne zabiegi chirurgiczne i konsultacje lekarskie.

Formularz kontaktowy

Ładowanie