Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Regulamin e-płatności

§1 Sprzedaż online

 • Sprzedaż usług medycznych prowadzi Swissmed Centrum Zdrowia S. A., ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk, zwany dalej SWISSMED.
 • Usługa medyczna rozumiana jest jako świadczenie wykonywane przez Swissmed Centrum Zdrowia S. A. dla zamawiającego.
 • Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a SWISSMED zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  • złożenia przez Użytkownika zamówienia online lub telefonicznie,
  • uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem) lub przy użyciu karty kredytowej,
  • otrzymania przez Użytkownika od SWISSMED potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
 • Dokonując zakupu usług medycznych w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.
 • Ceny usług, o ile są opodatkowane - zawierają podatek VAT.
 • Przy zakupie usług medycznych online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu) lub karty kredytowej.
 • Płatności elektroniczne obsługuje spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, NIP 634-266-18-60, REGON 240770255, przy pomocy portalu internetowego www.dotpay.pl. KPB nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 • W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu wygenerowania linku transakcyjnego - zostanie ono anulowane.
 • Realizacja usług następuje w zarezerwowanym terminie, zostaje zaincjowana przez SWISSMED na podstawie elektronicznego potwierdzenia transakcji.

§2 Ochrona danych

 • Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez SWISSMED danych osobowych, podanych przez Użytkownika podczas rejestracji.
 • Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane i przetwarzane w warunkach poufności.
 • Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez SWISSMED w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§3 Zwroty

 • W przypadku nieodbycia się usługi z przyczyn leżących po stronie SWISSMED, SWISSMED będzie przyjmować reklamacje, jednakże opłata internetowa nie podlega zwrotowi.
 • Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.

§4 Postanowienia końcowe

 • SWISSMED nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują usługi. SWISSMED nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.swissmed.com.pl

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Formularz kontaktowy

Ładowanie