Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA LEKARZ RODZINNY NFZ POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H
REHABILITACJA PAKIETY ZDROWOTNE SENIORZY CENNIK GALERIA DO POBRANIA

Zapisy do lekarza POZ

Od poniedziałku 1 października br., uruchamiamy Podstawową Opiekę Zdrowotną (tzw. POZ) w ramach Przychodni Lekarza Rodzinnego. Zapraszamy do wypełniania deklaracji. Wystarczy zgłosić się do rejestracji naszej placówki przy Wileńskiej 44 w Gdańsku. Przypominamy, że wizyty u lekarza POZ odbywają się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jednocześnie przypominamy, że pacjent może bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego nie częściej niż dwa razy w roku. Każda kolejna zmiana wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł. Opłaty nie są wymagane, jeżeli zmiana nastąpiła z przyczyn niezależnych od pacjenta. 

Osoba ubezpieczona może wybrać tylko jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wybór lekarza rodzinnego następuje na podstawie tzw. deklaracji wyboru.
Zawiera ona:
1) dane dotyczące świadczeniobiorcy:
a) imię i nazwisko,
b) nazwisko rodowe,
c) datę urodzenia,
d) płeć,
e) numer PESEL, o ile taki został nadany,
f) miejsce nauki - w przypadku uczniów i studentów,
g) adres zamieszkania,
h) numer telefonu;
2) określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór;
3) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonych;
4) kod oddziału wojewódzkiego Funduszu;
5) dane dotyczące lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej:
a) imię i nazwisko,
b) siedzibę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
c) miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
6) datę dokonania wyboru;
7) podpis świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego;
8) podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru.

Zapraszamy do wyboru lekarza rodzinnego w placówce Swissmed.


[2018-10-01]
Przychodnia Wileńska
  • Przychodnia Wileńska
  • Szpital Gdańsk

Formularz kontaktowy

Ładowanie