Skip links

 

NASZA MISJA

Misją Fundacji Promedicine jest:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i środowiska oraz praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 2. Działanie w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, rozwoju gospodarki i nauki, wydawnictw książkowych i internetowych oraz e-booki, nauki języków obcych, w tym języka angielskiego dla lekarzy, studentów i pracowników służby zdrowia,
 3. Działanie w zakresie kultury fizycznej i sportu, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony zdrowia i wolontariatu, rehabilitacji zawodowej i społecznej emerytów i inwalidów,
 4. prowadzenie domów opieki dla emerytów i osób starszych,
 5. Działanie w zakresie ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami i dziedzictwem cywilizacyjnym,
  Wprowadzanie i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce, medycynie, przemyśle i gospodarce,
 6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim,
 7. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
 8. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie celów fundacji,
 9. Przedmiotem działalności fundacji jest także współpraca z innymi podmiotami w zakresie:
  pomoc społeczna,
  działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  działalność charytatywna,
  ochrona i promocja zdrowia,
  nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  kultura sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji,
  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 10. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Wersja PDF
Return to top of page