Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE ODDZIAŁY SZPITAL PRZYCHODNIA SENIORZY REHABILITACJA PAKIETY

Szczepienia ochronne dla pracowników

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników (Dz. U. 2012.40), pracodawcy zobowiązani są do informowania oraz  zapewnienia  możliwości wykonania tych szczepień.

Szczepienia pracownicze nie są finansowane ze środków publicznych a ich koszt leży po stronie pracodawcy. Szczepienia są zalecane, ale nie są obowiązkowe.

Swissmed proponuje m.in. szczepienia ochronne:

- przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
- przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
- przeciw tężcowi
- przeciw błonicy
- przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

Cena szczepień, obejmuje koszt szczepionki, kwalifikację do szczepienia oraz iniekcję.

Szczepienia pracowników mogą być wykonywane w placówce Swissmed oraz istnieje możliwość dojazdu lekarza do siedziby firmy. Cena uzależniona jest  od rodzaju szczepionki i ilości szczepionych osób.

Przychodnia Wileńska
  • Przychodnia Wileńska
  • Szpital Gdańsk

Formularz kontaktowy

Ładowanie