Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE ODDZIAŁY SZPITAL PRZYCHODNIA SENIORZY REHABILITACJA PAKIETY

Szkolenia z pierwszej pomocy

Wypadki to obecnie nieodłączny element cywilizacji. Jakże często, zbyt często kończące się śmiercią poszkodowanych w nich osób. A przecież wiele z nich można by było jeszcze uratować. O ich losie zadecydował jednak brak pomocy w czasie pierwszych kilku minut od zaistnienia wypadku.

Należy pamiętać, że to przypadkowi świadkowie nieszczęśliwych zdarzeń ratują życie poszkodowanych. To od pierwszej pomocy, udzielonej natychmiast przez świadków zdarzenia, czy jest to wypadek drogowy, zatrzymanie krążenia, zadławienie, oparzenie czy też złamanie lub skręcenie, zależy dalsze rokowanie w leczeniu. To te pierwsze chwile często decydują o późniejszym stanie poszkodowanego.

Swissmed organizuje dla Państwa szkolenia w których pracownicy mają możliwość nabycia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Według założeń osoba, która ukończyła kurs powinna umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia takich jak prawidłowa ocena sytuacji, skuteczne wezwanie pomocy oraz potrafić samodzielnie stosować podstawowe zabiegi ratujące życie.

Oferta szkoleniowa jest elastyczna i dopasowywana do indywidualnych oczekiwań, a tematyka jest dostosowywana do specyfiki wykonywanej przez uczestników pracy.
 
Organizowane jest w formie pojedynczego spotkania najczęściej na terenie firmy zlecającej szkolenie. Zajęcia prowadzone są zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC 2010 r.

Zakres szkolenia Pierwszej Pomocy:

  • Forma: wykład i instruktaż + ćwiczenia
  • Program szkolenia obejmuje:
- podstawy prawne udzielania I pomocy
- Kodeks Karny
- Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 r.
- podstawy anatomii i fizjologii
- techniki sprawdzania podstawowych parametrów życiowych – dorośli i dzieci
- łańcuch przeżycia
- zasady współpracy ze służbami ratowniczymi
- postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia
- złamania, zwichnięcia, skręcenia
- krwotoki, oparzenia, odmrożenia 
- pozycja bezpieczna
- padaczka
- atak serca
- hipoglikemia (cukrzyca typu I – szego)
- omdlenia
- zatrucia
- zaburzenia neurologiczne - udary
- resuscytację osób z podejrzeniem urazu z defibrylacją automatyczną (AED)
- osób nieurazowych z defibrylacją automatyczną (AED)
- omówienie podstawowego wyposażenia apteczki

Proponowany sprzęt dydaktyczny
  • manekiny i fantomy umożliwiające naukę i kontrolę zdobytych umiejętności
  • defibrylator automatyczny
  • sprzęt do udzielania I pomocy kompatybilny ze sprzętem ratowniczym,  którym posługują się profesjonalne służby ratownicze oraz inne służby ratownicze
  • środki opatrunkowe, sprzęt multimedialny
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

OBOWIĄZKI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
przez każdego członka społeczeństwa na miejscu zdarzenia, wynikające z zapisów zawartych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

Przychodnia Wileńska
  • Przychodnia Wileńska
  • Szpital Gdańsk

Formularz kontaktowy

Ładowanie