Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE ODDZIAŁY SZPITAL PRZYCHODNIA SENIORZY REHABILITACJA PAKIETY

Wizytacja stanowisk pracy i komisje BHP

W ramach zawartej umowy świadczymy również wizytacje stanowisk pracy i uczestnictwa lekarza medycyny pracy w Państwa komisji BHP zgodnie z art. 237 kodeksu pracy.

Podczas wizytacji, lekarz medycyny pracy wykonuje rozpoznanie oraz ocenę czynników szkodliwych i uciążliwych które występują na poszczególnych stanowiskach pracy. Wnioski oraz opis stanowisk pracy (zagrożeń, przekroczonych norm itd.), przekazywane są pracodawcy w celu poprawy organizacji stanowisk pracy. Ponadto informacje te są istotne dla lekarzy przeprowadzających badania pracowników danej firmy. Przeglądu stanowisk dokonuje lekarz medycyny pracy Swissmed. Termin wizyty ustalany jest indywidualnie.

Pracodawca według Kodeksu Pracy powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Kodeks Pracy, Rozdział XI).

Obowiązek taki mają pracodawcy, zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Komisja stanowi organ doradczy i opiniodawczy w kwestii środowiska pracy.

W skład komisji BHP wchodzą przedstawiciele pracodawcy:
  •  pracownicy służby bhp,
  •  lekarz Swissmed sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
  •  przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.
Termin wizytacji stanowisk pracy oraz uczestnictwa w komisjach BHP ustalane są indywidualnie z opiekunem firmy.

Przychodnia Wileńska
  • Przychodnia Wileńska
  • Szpital Gdańsk

Formularz kontaktowy

Ładowanie