Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE ODDZIAŁY SZPITAL PRZYCHODNIA SENIORZY REHABILITACJA PAKIETY

Medycyna Pracy

W ramach Pakietu Medycyny Pracy zapewniamy komplet badań niezbędnych do pracy na danym stanowisku. 
Przy organizacji badań mogą Państwo liczyć na pomoc naszego Call Center oraz wsparcie specjalnie w tym celu przeszkolonych pracowników rejestracji Swissmed.
  • Opieka Medycyny Pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne) wraz z niezbędnymi konsultacjami specjalistycznymi, badaniami laboratoryjnymi, diagnostycznymi i psychotechnicznymi wykonywanymi w Przychodniach Swissmed- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, oraz  orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
W przypadku dodatkowych badań diagnostycznych lub konsultacji specjalistycznych, które zostały zlecone przez lekarza medycyny pracy w ramach badań medycyny pracy nie ponosicie Państwo dodatkowych kosztów z tytułu tych badań lub konsultacji.
  • Wizytacja stanowisk pracy
  • Udział lekarza w zakładowych komisjach BHP
  • Infolinia 24h


Przychodnia Wileńska
  • Przychodnia Wileńska
  • Szpital Gdańsk

Formularz kontaktowy

Ładowanie