Swissmed Centrum Zdrowia
(+48) 58 524 15 00
PRZYCHODNIA OFERTA DLA FIRM DLA SENIORA SZPITAL

Konsultacje Lekarskie

Oferta Swissmed dla klientów korporacyjnych obejmuje szeroką gamę pakietów medycznych

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji lekarskich w placówkach Swissmed. W ramach wizyt prywatnych oraz abonamentowych mogą Państwo skorzystać z wiedzy i doświadczenia ponad 200 lekarzy w ramach niemal 50 specjalizacji. W celu umówienia się na konsultację w wybranej placówce Swissmed skorzystaj z rejestracji telefonicznej Swissmed (58 524 15 00) lub zaloguj się do Portalu Pacjenta Swissmed
Wybrana oferta:

1. Kardiologia inwazyjna

Kardiologia inwazyjna

Kardiologia inwazyjna jest zabiegową (inwazyjną) dziedziną kardiologii zajmującą się diagnostyką i leczeniem chorób sercowo - naczyniowych.
Podstawową metodą diagnostyczną w kardiologii inwazyjnej jest koronarografia, która umożliwia obrazowanie tętnic wieńcowych.
W przypadku stwierdzenia istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych możliwe jest wykonanie zabiegu implantacji stentu do światła tętnicy wieńcowej. Skutecznie wykonany zabieg przywraca prawidłowy przepływ w tętnicy wieńcowej, a to z kolei zapewnia prawidłowe ukrwienie mięśnia sercowego. Efektem odczuwanym przez pacjenta jest ustąpienie dolegliwości bólowych w klatce piersiowej.

Choroba wieńcowa serca

Jedną z najczęstszych chorób serca jest choroba wieńcowa.
Choroba dotyczy naczyń wieńcowych, które biegną na powierzchni serca i dostarczają krew niezbędną do prawidłowego funkcjonowania mięśnia sercowego.
Choroba polega na tworzeniu się w ścianie naczynia wieńcowego tzw. blaszek miażdżycowych co prowadzi do zwężenia światła tętnicy wieńcowej. Powoduje to ograniczenie przepływu krwi w tętnicy z następowym niedokrwieniem mięśnia sercowego.
Objawem niedokrwienia odczuwanym przez pacjenta jest ból w klatce piersiowej. Bóle mają różne natężenie i zwykle są związane z wysiłkiem fizycznym.
W celu rozpoznania i właściwego leczenia choroby wieńcowej konieczne jest wykonanie:

  • EKG spoczynkowe ("zwykłe"),
  • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa),
  • Ocena echokardiograficzna,
  • Holter EKG (wskazane w niektórych przypadkach)

Próba wysiłkowa polega na wykonaniu przez pacjenta ściśle określonego (mierzalnego) wysiłku na bieżni lub rowerze stacjonarnym. W trakcie trwania wysiłku jest rejestrowany zapis EKG. Jeżeli w trakcie wysiłku wystąpią cechy niedokrwienia w zapisie EKG próba jest dodatnia.
Dodatni wynik testu wysiłkowego wskazuje na możliwość występowania zwężenia w tętnicy/tętnicach wieńcowych.

Echokardiografia jest badaniem które wykonuje się specjalną sondą, przykładaną do ściany klatki piersiowej pacjenta. Uzyskane obrazy pozwalają na dokładną ocenę wielkości i kurczliwości jam serca, struktur wewnętrznych jak zastawki serca oraz precyzyjną analizę wybranych parametrów.

Holter EKG jest badaniem które polega na ciągłej rejestracji zapisu elektrograficznego przez 24 h. Badanie pozwala ocenić, czy rytm serca jest prawidłowy oraz wykryć zaburzenia rytmu serca.

Holter ciśnieniowy jest badaniem rejestrującym przez 24h ciśnienie tętnicze krwi. Ułatwia to właściwe dobranie leków u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Przychodnia Wileńska
  • Przychodnia Wileńska
  • Przychodnia Jaśkowa Dolina
  • Szpital Gdańsk

Formularz kontaktowy

Ładowanie